Menu

Kulttuuri kylässä - Mäntsälä mukana

Porvoon kaupunki / Uudenmaan Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä tiedottaa

27.4.2021

Kulttuuri kylässä tuo kulttuuria itäuusmaalaisiin kyliin

Itäisellä Uudellamaalla on keväällä 2021 käynnistynyt Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on löytää uusia tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa itäisellä Uudellamaalla ja erityisesti alueen kylissä ja lähiöissä. Tavoitteena on samalla työllistää alueella asuvia ja toimivia taiteilijoita ja luovan alan ammattilaisia. Hankkeen nettisivut on avattu osoitteessa: www.porvoo.fi/kulttuuri-kylassa

Kehittämistehtävä toteutetaan vuosina 2021–2022 yhteistyössä itäisen Uudenmaan kuntien ja seudullisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Hankkeen puitteissa rakennetaan entistä tiiviimpää kuntien ja kulttuuritoimijoiden välistä verkostoa. Samalla etsitään uusia tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa kylien asukkaita kuunnellen. Alueella asuvien ammattitaiteilijoiden näkyvyyden ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen on keskeinen tavoite, johon haetaan ratkaisuja.

Kunnista mukana ovat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kehittämistehtävää koordinoi Porvoon kaupunki. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on laajentaa kokeilutoimintaa koko Uudenmaan alueelle.

– Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan lisätä asukkaiden hyvinvointia, kylien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Kehittämistehtävän puitteissa selvitetään muun muassa, millaiset mahdollisuudet kylien ja lähiöiden eri-ikäisillä asukkailla on osallistua kulttuuriin ja taiteeseen, ja miten mahdollisuuksia voidaan parantaa. Koronapandemian vaikutus on vielä läsnä, mutta nämä kysymykset tulevat pandemian väistyttyä jälleen ajankohtaisiksi. Toteutamme kesällä ja syksyllä asukkaille suunnattuja kyselyitä, ja tiedotamme niihin osallistumisesta myöhemmin, sanoo koordinaattori Sari Hilska Porvoon kaupungin kulttuuripalveluista.

– Henkilökohtaisesti odotan jo kyselyn tuloksia, sillä niiden kautta saamme ajantasaista tietoa siitä, millaista kulttuuritarjontaa asukkaat kaipaavat, miten nykyisiä palveluita tulisi kehittää ja millä tavalla voimme edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta kylissä, toteaa kyläneuvoja Li-Marie Santala SILMU-kylistä. SILMU-kylät on kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos, joka toimii itäisellä Uudellamaalla ja edustaa noin 50 kyläyhdistystä ja muuta toimijaa.

Luova toimija, ilmoittaudu mukaan

Kehittämistehtävään liittyvää toimintaa ja pilottihankkeita toteutetaan alueella toimivien taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten kanssa. Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän ohjausryhmä, johon kuuluu alueen taiteilijoita edustava asiantuntijajäsen, valitsee toteutettavat projektit. Alueen kunnat voivat sen lisäksi toteuttaa ja tilata tuotantoja omalla rahoituksellaan. Pilottihankkeista saadaan kokemusta, jonka pohjalta voidaan kehittää pysyvämpää toimintaa.

– Hakulomake itäuusmaalaisille taiteen ammattilaisille on avautunut hankkeen nettisivuilla. Lomakkeen kautta voi tarjota kulttuurisisältöjä Kulttuuri kylässä -hankkeelle ja Itä-Uudenmaan kulttuuritoimijoille joko kesäkuukausille tai syyskaudelle tai molempiin. Ilmoittautuminen ei vielä velvoita toteuttamaan projektia ja ideaakin voi vielä kehittää myöhemmin yhdessä hankkeen vetäjien tai kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavien kanssa. Kannustamme osallistumaan, sillä alamme samalla koota yhteen tietoa alueella toimivista taiteilijoista ja luovan alan ammattilaisista. Tätä nk. taiteilijapankkia kehitetään hankkeen aikana, joten siihen pääsee mukaan myös myöhemmin, sanoo koordinaattori Sini Kallio kulttuuripalveluista.

Asuntovaunuteatteri Karavan käynnistää toiminnan

Toiminta käynnistyy kesäkuussa, jolloin teatteriksi muutettu asuntovaunu Karavan kiertää itäisellä Uudellamaalla taajamasta ja kylästä toiseen.

- Toiveena on, että Karavan pääsee aloittamaan kiertueensa kesäkuussa. Ajankohtaiset koronarajoitukset voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin. Esitys on suunniteltu siten, että sisälle vaunuun mahtuu kerrallaan yksi perhe tai enintään kuusi lasta. Aikatauluista ja esiintymispaikoista tiedotetaan tarkemmin muun muassa kuntien tapahtumakalentereissa ja hankkeen sivustolla, Sini Kallio kertoo.

Kun Karavaani saapuu paikalle, se tarjoaa nukketeatteriesityksen Omituisia juttuja, ulos pystytettävän valokuvanäyttelyn Nuotiotulilla, trubaduurien konsertin sekä avoimen näyttämön, Open Stagen, paikallisille nuorille teatterin, tanssin ja sirkuksen harrastajille.

Nukketeatteriesityksen toteutuksesta vastaa nukketeatteritaiteilija Anne Lihavainen. Ääni- ja musiikkimaailman esitykseen suunnittelee muusikko Sampo Kylmänen. Valokuvanäyttelystä vastaa valokuvaaja Teemu Tuuloskorpi. Lisätietoa: Asuntovaunuteatteri Karavan

Mäntsälään asuntovaunuteatteri Karavan saapuu Hirvihaaran kylään Sepänmäen käsityömuseolle sunnuntaina 20.6.2021 klo 10-15. Museo-oppaalle voi ilmoittautua ilmaiseen nukketeatteriin ennakkoon p. 040-3145929 (museo auki ke-su klo 11-17). Teatteri esittää non-stop esityksiä 10 hlöä/kerta. Klo 12-13 on tauko, jolloin on OPEN STAGE paikallisille esiintyjille. Ilmoittautu Open Stagelle myös museo-oppaan kautta!

Kulttuuri kylässä on osa laajaa verkostoa

Tällä hetkellä Suomessa toimii kymmenen alueellista kehittämistehtävää, joiden rahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi kunnat rahoittavat toimintaa omalla osuudellaan. Uudenmaan Kulttuuri kylässä kuuluu tähän laajaan valtakunnalliseen Kulttuuria yhteistuumin -verkostoon, jota koordinoi Espoon kaupunki. Verkoston tavoitteena on tuoda yhteen Suomen kuntien kulttuuripalveluiden osaaminen ja kehittämistarpeet. Hankkeessa kootaan ja jaetaan tietoa erilaisista malleista tuottaa tasa-arvoisia kulttuuripalveluita. Lisäksi verkosto tarjoaa tukea ja asiantuntemusta kunnissa tehtävään kulttuurin kehittämistyöhön.

Kullakin kehittämistehtävällä on oma painopistealueensa. Uudellamaalla tehtävänä on kylien kulttuuritoiminnan kehittäminen ja alueella asuvien taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten työllistymisen edistäminen.

Itä-Uudenmaan kuntien lisäksi Kulttuuri kylässä -ohjausryhmään kuuluvat:

 • Porvoon kansalaisopisto
 • Porvoon taidekoulu
 • Porvoonseudun musiikkiopisto
 • Porvoon museo, Itä-Uudemaan alueellinen vastuumuseo
 • Lilla Villan, Sipoo
 • SILMU-kylät
 • lisäksi asiantuntijajäseniä

Lisätietoa Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävästä:

Kulttuuri kylässä (www.porvoo.fi/kulttuuri-kylassa)

Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän koordinaattorit:

Sari Hilska, Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut, 040 482 2004, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sini Kallio, Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut, 050 676 3005, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

----------

Borgå stad / Kultur i byn-utvecklingsuppdraget i Nyland informerar

27.4.2021

Kultur i byn kommer med kultur till östnyländska byar

Ett utvecklingsuppdrag Kultur i byn har våren 2021 kommit i gång i östra Nyland. Utvecklingsuppdraget syftar till att finna nya sätt att ordna kulturverksamhet i östra Nyland och särskilt i regionens byar och förorter. Syftet är också att sysselsätta konstnärer och professionella personer inom den kreativa branschen som bor och är verksamma i regionen. Projektets sidor har öppnats på adressen www.borga.fi/kultur-i-byn

Utvecklingsuppdraget genomförs åren 2021–2022 i samarbete med kommuner och regionala aktörer och föreningar i östra Nyland. Inom ramen av projektet skapas det ett allt tätare nätverk mellan kommuner och kulturaktörer. Samtidigt söker man nya sätt att ordna kulturverksamhet genom att lyssna på invånarna i byar. Att förbättra synligheten av och sysselsättningsmöjligheter hos professionella konstnärer som bor i regionen är ett centralt mål till vilket man söker svar.

Deltagande kommuner är Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo. Utvecklingsuppdraget koordineras av Borgå stad. I projektets senare skede är målet att utvidga försöksverksamheten till hela Nyland.

– Med hjälp av konst och kultur kan man öka invånarnas välfärd, byarnas livskraft och samhörighetskänslan. I ramen av utvecklingsuppdraget utreds det bl.a. hurdana möjligheter invånarna i olika åldrar i byar och förorter har i att ta del av kultur och konst och hur möjligheterna kan förbättras. Coronapandemins effekter finns ännu kvar men dessa frågor blir åter aktuella när pandemin har gått över. På sommaren och hösten ordnar vi enkäter till invånarna och informerar om deltagande i dem senare, säger koordinator Sari Hilska i Borgå stads kulturtjänster.

– Personligen väntar jag redan på enkätens resultat för de ger oss aktuell information om hurdant kulturutbud invånarna längtar efter, hur de nuvarande tjänsterna borde utvecklas och på vilket sätt vi kan främja tillgången på konst och kultur i byarna, berättar byarådgivaren Li-Marie Santala i SILMU-byar. SILMU-byar är Utvecklingsförening SILMU rf:s byasektion som är verksam i östra Nyland och företräder cirka 50 byaföreningar och andra aktörer.

Kreativ aktör, anmäl dig

Verksamhet med anknytning till utvecklingsuppdraget och pilotprojekt genomförs med konstnärer och professionella personer inom den kreativa branschen som är verksamma i regionen. Styrgruppen för utvecklingsuppgiften Kultur i byn, i vilken ingår en sakkunnigmedlem som representerar konstnärerna i regionen, väljer vilka projekt som genomförs. Kommunerna i regionen kan därtill med egen finansiering genomföra och beställa produktioner. Pilotprojekten ger erfarenhet som kan utnyttjas när man utvecklar en mer permanent verksamhet.

– En ansökningsblankett för östnyländska professionella konstnärer har öppnats på projektets webbplats. Med blanketten kan man erbjuda kulturinnehåll till projektet Kultur i byn och östnyländska kulturaktörer antingen för sommarmånader eller höstsäsongen eller de båda. Anmälningen förpliktar ännu inte till genomförande av projektet och det går också att senare utveckla projektet tillsammans med projektledarna eller andra ansvariga för kommunernas kulturverksamhet. Vi uppmuntrar till deltagande för vi börjar samla uppgifter om konstnärer och professionella personer inom den kreativa branschen som är verksamma i regionen. Denna s.k. konstnärsbank utvecklas under projektet, så man kan komma med i den också senare, säger koordinator Sini Kallio i kulturtjänsterna.

Husvagnsteater Karavan startar verksamheten

Verksamheten kommer i gång i juni, då Karavan, en husvagn som har byggts om till ett teater, reser omkring i östra Nyland från en tätort och by till en annan.

- Önskemålet är att Karavan kan börja sin turné i juni. Aktuella coronarestriktioner kan ändå medföra ändringar i planerna. Föreställningen är planerad så, att en familj eller högst sex barn ryms in i vagnen åt gången. Närmare information om tidtabeller och föreställningsplatser ges bl.a. i kommunernas evenemangskalendrar och på projektets webbplats, berättar Sini Kallio.

När Karavan kommer till platsen bjuder den på en dockteaterföreställning Omituisia juttuja, en fotografiutställning Nuotiotulilla som uppförs ute, en trubadurkonsert och en öppen scen, Open Stage, för lokala unga som sysslar med teater, dans och cirkus.

Dockteaterföreställningen har skapats av dockteaterkonstnären Anne Lihavainen. Föreställningens ljud- och musikmiljö planeras av musiker Sampo Kylmänen. Fotograf Teemu Tuuloskorpi svarar för fotografiutställningen. Ytterligare information Husvagnsteater Karavan

Kultur i byn är en del av ett brett nätverk

För närvarande finns det i Finland tio regionala utvecklingsuppdrag som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom finansierar kommunerna verksamheten med sin egen andel. Kultur i byn i Nyland hör till detta stora riksomfattande nätverket Kultur tillsammans som samordnas av Esbo stad. Målet för nätverket är att sammanlänka kompetensen och utvecklingsbehoven inom kulturtjänsterna i de finländska kommunerna. I projektet samlas och fördelas uppgifter om olika modeller att producera jämlika kulturtjänster. Nätverket erbjuder också stöd och expertis till arbetet med utvecklingen av kultur som görs i kommunerna.

Varje utvecklingsuppdrag har sitt eget prioritetsområde. I Nyland är uppdraget att utveckla kulturverksamheten i byarna och att främja sysselsättningen av konstnärer och professionella personer inom den kreativa branschen som bor i regionen.

Vid sidan av östnyländska kommuner hör följande parter till styrgruppen Kultur i byn:

 • Borgå medborgainstitut
 • Borgå konstskola
 • Borgånejdens musikinstitut
 • Borgå museum, museet med regionalt ansvar i östra Nyland
 • Lilla Villan, Sibbo
 • SILMU-byarna
 • dessutom sakkunnigmedlemmar

Ytterligare information om utvecklingsuppdraget Kultur i byn:

www.borga.fi/kultur-i-byn

Koordinatorer för utvecklingsuppdraget Kultur i byn:

Sari Hilska, Borgå stads kulturtjänster, 040 482 2004, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sini Kallio, Borgå stads kulturtjänster, 050 676 3005, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös