Menu

Kuntavaalit 2021

MÄNTSÄLÄ

KUNTAVAALIT 2021

 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9-20.

ÄÄNESTYSALUEJAKO             ÄÄNESTYSPAIKKA

 1.  Mäntsälä, eteläinen

Hepolan koulu, Sälinkääntie 78

 1.  Mäntsälä, läntinen

Mäntsälän lukio, Lukiontie 2

 1.  Mäntsälä, itäinen

Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4

 1.  Numminen

Nummisten koulu, Ojankulmantie 24

 1.  Ohkola

Ohkolan koulu, Ohkolantie 391

 1.  Arola

Arolan koulu, Arolan kylätie 143

 1.  Saari

Saaren koulu, Vanha maantie 2

 1.  Sälinkää

Sälinkään koulu, Kaanaantie 51

 1.  Sääksjärvi

Sääksjärven koulu, Sääksjärventie 526

Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Mäntsälän kunnassa ovat Mäntsälän kunnantalo (osoite Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä) ja Mäntsälän City-Market (osoite Sälinkääntie 2, 04600 Mäntsälä) sekä seuraavat muut kohteet (lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspaikat): Hirvihaaran koulu, Hyökännummen koulu, Nummisten koulu, Saaren koulu ja Sälinkään koulu.

Kuntavaalien osalta ennakkoäänestys on ajalla 26.5. – 8.6.2021.

Päivittäiset aukioloajat Mäntsälän kunnantalon ja Mäntsälän City-Marketin ennakkoäänestyspaikoissa ovat seuraavat:

ke  - pe 26. – 28.5.2021                       klo 9 - 20

la - su 29. – 30.5.2021                         klo 10 - 18

ma - pe 31.5. – 4.6.2021                      klo 9 – 20

la – su 5. – 6.6.2021                             klo 10 - 18

ma – ti 7. – 8.6.2021                             klo 9 - 20

Lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspisteet aukioloaikoineen ovat seuraavat:

Ennakkoäänestyspaikka ja katuosoite:

Ennakkoäänestyspäivä ja -aika:

Hirvihaaran koulu

Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara

ma 31.5.2021 klo 15 - 20

Sälinkään koulu

Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää

ti 1.6.2021 klo 15 - 20

Hyökännummen koulu

Nummelantie 11, 04500 Kellokoski

ke 2.6.2021 klo 15 – 20

Nummisten koulu

Ojankulmantie 24, 04660 Numminen

to 3.6.2021 klo 15 - 20

Saaren koulu

Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus

pe 4.6.2021 klo 15 - 20

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä 26.5. – 8.6.2021 klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään laitosäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

1.6.2010 voimaantullut laki vaalilain muuttamisesta (431/2010) on laajentanut ennakkoäänestysmahdollisuutta niin, että omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 25.5.2021 ennen klo 16.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta, kunnantalo Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040-314 5214.

 

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan Terveyskeskuksessa, Kotokartanossa, Kivistöntien palvelutalossa, Vire-Kodissa, Iloisen Mielen Puiston tehostetun palveluasumisen yksikössä ja Kellokosken sairaalan Ohkolan sairaalakiinteistössä.

ILMOITUSKORTTI

Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään ilmoitus mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty äänioikeutetuksi. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumero on 029 553 5530.

Äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle. Kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA

Äänestäjä on aina velvollinen esittämään vaalilautakunnalle tai ennakko- ja kotiäänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin. Henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä maski otetaan kasvoilta noudattaen maskin käyttöön liittyviä ohjeita.

ULKOMAINONTA

Aluekartta on tämän kuulutuksen liitteenä. Karttaan on merkitty se alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla. Karttaan on myös merkitty vaalimainostelineiden sijainti.

Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5.2021.

Kuntavaaleissa 2021 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin neljään paikkaan:

 1. Mäntymäentien varsi Paloaseman luona
 2. Linja-autoaseman alue, Yhdystien varteen
 3. Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys
 4. Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys

Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen palvelukeskuksen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2, Mäntsälä, puh. 040 314 6869 / Jyrki Mäklin. Vaalien ulkomainontaan liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh 040 314 5214, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KIRJEÄÄNESTYS

 

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Tarkempia ohjeita ja kirjeäänestysasiakirjojen tilaaminen osoitteesta www.vaalit.fi/kirjeaanestys. Kuntavaalien osalta kirjeäänestäminen on mahdollista, kun ehdokasnumerot on vahvistettu 14.5.2021.

COVID-19 TILANTEEN VAIKUTUS KUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSTILANTEISIIN

 

Sekä ennakkoäänestys- että varsinaisen vaalipäivän osalta äänestyspaikoilla huomioidaan äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus ja noudatetaan voimassa olevia ohjeita ja suosituksia. Turvavälien noudattamista valvotaan ja äänestyspaikoilla on tarjolla käsidesiä ja maskeja niitä tarvitseville. Kaikkien ennakko- ja vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta keskusvaalilautakunta esittää toiveen, että ensimmäinen tunti pyritään varaamaan erityisesti riskiryhmien äänestysajaksi. Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa olevat voivat myös pyytää kotiäänestystä (ks. tarkemmin kohta Kotiäänestys). Äänestäjien toivotaan mahdollisuuksien mukaan välttämään ruuhkien ja jonojen muodostumista, jotta turvavälit säilyvät.

 

KARANTEENISSA OLEVIEN ÄÄNESTÄMINEN

 

Riskiryhmiin kuuluvat ja omaehtoisessa karanteenissa olevat voivat turvallisesti äänestää äänestyspaikalla. Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa olevat henkilöt eivät voi tulla sisälle ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle. Ennakkoäänestyksen osalta he voivat pyytää kotiäänestystä (ks. tarkemmin kohta Kotiäänestys). Varsinaisena vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa olevien tulee ottaa yhteyttä keskusvaalilautakunnan sihteeriin (puh. 040 314 5214) tai vastaavasti äänestäjän oman äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajaan, jolloin voidaan sopia äänestyksen käytännön toteuttamisesta.

 

 

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös