Menu

Vuoden 2021 kulttuuriteema on "Kuvia ja kohtaamisia"

Tiedote 8.2.2021

Vuoden 2021 Kulttuuriteema on ”Kuvia ja kohtaamisia”. Vuoden kulttuuriteemalla kannustetaan kaikkia kuntalaisia harrastamaan ja osallistumaan kulttuuritoimintaan sekä innostetaan eri kulttuuritoimijoita tuottamaan kunnassa monimuotoista taide- ja kulttuuritoimintaa kuvaelämysten ja mielen maisemien parissa erilaisten kuvien, näyttelyjen, elokuvien ja kuvataiteen kautta.

Kohtaamisia kaipaavat kaikki ja vaihtoehtoisia toteutustapoja löytyy hyvin. Kuvaan liittyen voi kohdata monella tapaa, voi katsoa kuvaa yhdessä, tehdä kuvaa yhdessä, kohdata kuvan ottajan/taiteen tekijän, katsoa kuvaa ja kohdata omia tunteitaan, oivaltaa uusia asioita, ymmärtää toisten elämää, asettua toisen asemaan, oivaltaa valta-, yhteiskunta- ym. rakenteita, syitä ja seurauksia jne. Kuvalla voi ilmaista sellaista, mitä ei osaa sanoittaa ja tulla kohdatuksi, kun kuva saa katsojia. Kuvaan voi tiivistää viestin, joka aukeaa katsojalle helpommin kuin monimutkainen teksti.

Hyvinvointilautakunta valitsee kulloisenkin vuoden kulttuuriteeman seuraten paikallisia ja valtakunnallisia linjoja kulttuurissa. Vuoden kulttuuriteemaa pidetään kunnassa yllä antaen eri kulttuurintoimijoille näkökulmaa ja mielenkiintoa toteuttaa siihen liittyvää toimintaa ja harrastusta. Tavoitteena on, että kuntalaisille on vuoden aikana enemmän tarjolla kyseiseen teemaan liittyvää harrastus- ja virkistystoimintaa, sekä tapahtumia ja näyttelyjä, yms. Vuoden teema voidaan valita eri taiteen ja kulttuurin muodoista: musiikin, laulun, esittävän taiteen, teatterin, tanssin, kuvataiteen, kirjallisuuden, muotoilun, kädentaidon, jne. teemalla.

Edellisten vuosien kulttuuriteemat:

  • Kädentaidot, 2012 
  • Paikallisperinteet, 2013 
  • Musiikkia Mäntsälässä, 2014 
  • Luovuutta yhdessä 2015 
  • Teatterista iloa ja hyvinvointia, 2016 
  • Suomi100 yhdessä, 2017 
  • Sukupolvien kulttuurikohtaaminen, 2018 
  • Kulttuuri kuuluu kaikille, 2019 
  • Lukemisen ja tarinoiden voima, 2020

Hyvinvointilautakunnan päätös 28.1.2021 pykälä 7

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös