Menu

Ehnroosin koulun peruskiven muuraustilaisuus

EHNROOSIN KOULUN PERUSKIVEN MUURAUSTILAISUUS 4.9.2020

Ehnroosin koulun rakennustyö käynnistyi 4.5.2020 ja nyt on aika muurata Ehnnroosin koulun peruskivi. Työmaalla on kesän aikana tehty mm. maanrakennus-, paalutus- ja muita perustustöitä, sekä asennettu kunnallistekniikan liittymät. Väestönsuojarakenteet ja sokkelielementit hahmottavat rakennuksen laajuutta maantasolla.

Erillinen, Ehnroosin ja Myllymäen koulun käyttöön tarkoitettu pysäköintialue valmistui elokuun alussa Risto Kallion raitin varrelle. Seuraavana, ja ehkä kaikkein näkyvimpänä vaiheena on rakennuksen rungon ja vesikaton asennustyöt tulevien kuukausien aikana.

Peruskiven muuraustilaisuuteen kutsuttiin hankkeen keskeisiä osapuolia, yhteistyökumppaneita ja kunnan toimielinten jäseniä.

EHNROOSIN KOULUN RAKENNUSURAKKA

Uudisrakennuksen KVR-urakkasopimus allekirjoitettiin perjantaina 28.2.2020 Mäntsälän kunnantalolla. Hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasing-rahoituksella. Rahoittajana toimii Kuntarahoitus Oyj. KVR-urakkaspopimuksen lisäksi solmittiin rahoitusjärjestelyyn liittyen laajempi sopimuskokonaisuus. Hankkeen kaikkien kolmen osapuolten kesken solmittiin rakennuttamissopimus. Sopimukset allekirjoittivat Mäntsälän kunnan puolesta kunnanjohtaja Esko Kairesalo, rahoituspäällikkö Karl Lintukangas Kuntarahoitus Oyj:n ja projektipäällikkö Marko Lehtinen YIT Suomi Oy:n puolesta.

Uudisrakennus rakennetaan Ehnroosin koulun entiselle tontille Nordenskiöldintien ja Myllymäen koulun väliin, nykyisten väistötilojen viereen. Piha- ja paikoitusalueet toteutetaan osittain nykyisten väistötilojen paikalle.

Kunta on teettänyt hankkeesta vuoden 2019 aikana rakennuslupa-suunnitelmat ja kilpailutusaineiston, sekä hakenut rakennukselle rakennusluvan.

Hankkeen kilpailutus toteutettiin avoimella hankintamenettelyllä, EU-kynnysarvon ylittävänä julkisena hankintana. Tarjouspyyntö julkaistiin 25.10.2019. Tarjouksen jätti 13.1.2020 mennessä neljä yritystä, joista YIT Suomi Oy valikoitui tarjouksen pisteytyksen jälkeen hankkeen toteuttajaksi. KVR-urakkasopimuksen arvo on 16 810 000 € alv.0%.

Urakkamuotona KVR-urakka.Valittu urakoitsija vastaa toteutussuunnittelusta rakennuksen, pihojen ja talotekniikan osalta, sekä rakentaa rakennuksen ympäristöineen täysin valmiiksi käyttökuntoon. Lisäksi on tarjottu optioina teknisen työn koneet ja laitteet sekä audio-visuaaliset laitteet.

Rakentamisen aikataulu, keskeisimmät vaiheet:

 • Urakkasopimuksen allekirjoitus 28.2.2020
 • Rakennustyö aloitettu 4.5.2020
 • Erillispysäköintialue Risto Kallion raitin varteen valmistunut 4.8.2020
 • Rakennus sisäpuolisilta täysin valmis 16.5.2022
 • Toiminnan käynnistyminen uudessa rakennuksessa: elokuun alku 2022
 • Koko hanke valmis pihoineen 31.10.2022 (väistötilojen poistamisen jälkeen)

LAAJUUS- JA TEKNISIÄ TIETOJA

Tontin pinta-ala n.1,5 ha

Koulu:

 • Yläkoulu
 • Oppilasmäärä: n.440 oppilasta.
 • 1-3 kerroksinen rakennus
 • Bruttoala 7593 m2
 • Tilavuus 39 420m3

Rakentaminen toteutetaan ”Kuivaketju10” toimintamallin mukaisesti.
Sisäilmaluokka pääosin S2
Puhtausluokka P1 Rakennuksen suunniteltu energialuokka on A.
Rakennuslupavaiheen E-luku on 87kWh/(m2vuosi)

Rakenteiksi valittiin riskien minimoimiseksi tavanomaiset rakenneratkaisut; teräsbetonirunko, ala-, väli- ja yläpohjat ovat ontelolaattarakenteiset, alapohja on pääosin tuulettuva, julkisivut pääosin muurattua tiiltä ja vesikate on konesaumattua rivipeltiä.

Tilaohjelmasta:

 • Perusopetuksen vuosiluokat 6-9
 • Yleisopetuksen tilat
 • Aineopetuksen tilat
 • Liikuntatilasali 605 m2 jaettavissa kahteen lohkoon (22 x 28m h=9m) + puku- pesu- ja varastotilat
 • Käsitöiden opetustilat
 • Palvelukeittiö ja ruokasali, joiden mitoituksessa on otettu huomioon myös Myllymäen koulun ruokahuolto.
 • Oppilashuollon tilat, myös Myllymäen koulun oppilaille.
 • Hallinto ja henkilökunnan tilat

Ehnroosin koulu oppimisympäristöineen on suunniteltu siten, että koulussa voidaan täysipainoisesti toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa innovatiivisessa   oppimisympäristössä esteettömästi. Tilasuunnitteluvaiheessa oli vahva yhteistyö arkkitehdin ja käyttäjien välillä. Valitut tilaratkaisut ovat muuntojoustavia ja opetustiloja on mahdollista yhdistää toisiinsa avattavien, ääntäeristävien taiteseinien avulla. Vastaavista ratkaisuista on saatu käyttäjiltä positiivista palautetta viimeeksi toteutetuissa koulurakennuksissa.

Rakennuksen käytönaikaisia olosuhteita voidaan seurata sekä urakkaan kuuluvan taloautomaatiojärjestelmän kautta, että myös useista rakennuksen eri osista tilaajan erillishankintana hankittavien antureiden välityksellä. Ratkaisulla pyritään varmistamaan talotekniikan optimaalinen toimivuus ja mahdolliset häiriötilanteet välittyvät välittömästi kiinteistöhuoltoon.    

 KESKEISET OSAPUOLET

KESKEISET OSAPUOLET
- Rakennuttaja / tilaaja

        o Mäntsälän kunta / tekniset palveut
                 ▪ Mika Pynttäri, tekninen johtaja  
                 ▪ Pertti Palmroos, rakennuttamispäällikkö

- Käyttäjä

         o Mäntsälän kunta / kasvatus- ja sivistyspalvelut
                 ▪ Janne Mäkinen, vs. sivistysjohtaja
                 ▪ Jorma Malmivuori, rehtori

- Leasing-rahoitus

         o Kuntarahoitus Oyj
                 ▪ rahoituspäällikkö Karl Lintukangas

- Rakennuttaminen ja valvonta

         o Rakennuttaminen ja valvonta
                 ▪ projektipäällikkö: Juha Savolainen, Raksystems Insinööritoimisto Oy
                 ▪ rakennustyön valvoja: Jaakko Airio, Mänsälän kunta
                 ▪ turvallisuuskoordinaattori: Jaakko Airio, Mäntsälän kunta
                 ▪ kuivaketju10-koordinaattori: Jaakko Airio, Mäntsälän kunta
                 ▪ viherrakentamisen valvoja: Arja Aalto, Mänsälän kunta
                 ▪ LVIAEJ-valvoja: Viljo Igonen, Raksystems Insinööritoimisto Oy
                 ▪ sähkötöiden valvoja: Paavo Pikkarainen, Raksystems Insinööritoimisto Oy
                 ▪ Puhtaudenhallinnan valvoja: Anne Lempinen, Ramboll Oy

- Urakoitsija

           o YIT Suomi Oy
                 ▪ yksikön johtaja Kari Löytynoja
                 ▪ projektipäällikkö Marko Lehtinen
                 ▪ työpäällikkö Toni Heinänen
                 ▪ vastaava työnjohtaja Juha Sutela

- Pääsuunnittelu

           o Ajan Arkkitehdit Oy
                  ▪ Taina Anttila

RAKENTAMISEN SEURAAMINEN

Rakentamisen etenemistä voi seurata useasta eri lähteestä. Mäntsälän kunnan kotisivuilla on viikoittain ilmestyvä urakoitsijan toimittama viikkotiedote. Lähes reaaliaikainen työmaatilanne on seurattavissa minuutin välein päivittyvän nettikamerakuvan välityksellä osoitteessa: https://ehnroos.nivosnetti.fi/ Lisäksi julkaisemme kuvia teknisten palvelujen Instagram-postauksissa #mantsalatekniset

                        Lisätietoja:
                                    rakennuttamispäällikkö
                                    Pertti Palmroos
                                    040-314 5431

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös