Menu
Koronahoitopuhelin: 019 226 0099

Tiedote vuoden 2020 ekaluokkalaisille

Vuonna 2013 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2020 alussa. Kunta osoittaa koulunsa aloittaville koulupaikan asuinosoitteen perusteella. Koulunsa aloittavat lapset saavat kirjeen kotiin viikolla 10. Huoltaja ilmoittaa Wilma-järjestelmässä 13.3.2020 mennessä, ottaako lapsen koulupaikan vastaan, hakeeko toissijaista koulupaikkaa tai ilmoittaa, mikäli lapsi aloittaa koulunkäynnin toisessa kunnassa. Tarkemmat ohjeet lähetetään kirjeen mukana.

Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin oman oppilasalueensa kouluun, pitää koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaa hakemuksesta muuhun kuin asuinpaikan perusteella varattuun kouluun.  Toissijaiseen kouluun haetaan paperisella lomakkeella 13.3.2020 mennessä. Hakemus toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun lomake löytyy täältä. Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta koulupaikasta 27.3.2020.

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilma -järjestelmässä 30.3. - 15.4.2020 välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet ip-hakuun löytyy täältä.

Koulukuljetukseen haetaan Wilma -järjestelmässä 15.4.2020 mennessä. Tarkemmat ohjeet koulukuljetuksen hakemisesta löytyy täältä.

Lisätietoja ja koulunkäyntiin liittyvää ohjeistusta löytyy täältä.

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös