Menu

Mäntsälän kunnan vuoden 2018 tilinpäätös

Mäntsälän kunta teki negatiivisen tilinpäätöksen 12 vuoden positiivisten tilinpäätösten kauden jälkeen.  Mäntsälän kunnan tilinpäätös vuodelta 2018 oli 3,1 milj. euroa alijäämäinen. Kunnan vuosikate heikkeni 68% edellisvuodesta. Vuosikatteen heikkenemisen taustalla oli kunnan käyttötalouden nettomenojen kasvu 5,9 milj. eurolla ja verorahoituksen heikkeneminen 1,8 milj. eurolla. Verorahoitus heikkeni kuntien valtionosuuksiin kohdistuneiden leikkausten sekä verotulojen kuntien jako-osuuden pienennyksen vuoksi. Käyttötalouden nettomenojen kasvun taustalla oli sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen sekä opetuksen menojen kasvu. Myös kunnan maanmyyntitulot jäivät ennakoitua pienemmiksi.

Kunnan käyttötalouden heikkeneminen ja investointitason pysyminen korkeana johti kunnan ja kuntakonsernin velkaantumiseen. Kunnan investointien nettomenot olivat 19,7 milj. euroa. Koko kuntakonsernin investoinnit olivat 29,2 milj. euroa. Kunnan lainakanta oli 74,2 milj. euroa, 3583 euroa/asukas. Kuntakonsernin lainakanta oli 173,2 milj. euroa, 8365 euroa/asukas. Konsernivelka kasvoi edellisestä vuodesta 1055 euroa/asukas. Suhteellinen velkaantuneisuus oli kunnassa 69,3% ja kuntakonsernissa 100,3%. Investointien tulorahoitus heikkeni kunnassa edellisen vuoden 63,4%:sta 18,4%:iin. Kuntakonsernissa investointien tulorahoitus oli 34,1%.

Lisätietoja: talousjohtaja Helena Perämäki, p. 040-3145205

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös