Menu

Tiedote kunnan ja Ely-keskuksen välisen sopimuksen käsittelystä

Eri tiedotusvälineissä ja sosiaalisen median ryhmissä on ollut keskustelua ja epäselvyyttä maahanmuuttoa koskevan Ely-sopimuksen käsittelystä kunnan toimielimissä.
Kunnalla on tällä hetkellä sopimus Ely-keskuksen kanssa helmikuun 2019 loppuun.
Sopimuksen voimassaolo on edellytys valtion korvauksen maksamiselle. Näihin kuuluvat laskennalliset korvaukset, tulkkauskorvaukset ja myös kääntämiskulut voidaan korvata tapauskohtaisesti. Sen sijaan sopimus ei määrittele mitä resursseja kunta voi tai haluaa laittaa kotouttamiseen. Valtio voi myös korvata toteutuneiden kulujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia: Vuoden alusta alkaen Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä hakee nämä korvaukset, koska kustannukset syntyvät siellä.  Mikäli kuntaan tulee sen lisäksi ns. itsemuuttavia, sopimus turvaa korvaukset myös heidän osaltaan.

Päätösvaiheet lyhyesti

  • Mäntsälän kunnan vuosittainen pakolaiskiintiö oli kunnanvaltuuston päätöksen 25.4.2016 mukaisesti 25 henkilöä vuodelle 2016 ja 25 henkilöä vuodelle 2017
  • Ensimmäinen vastaanottovuosi oli 2016.
  • Tulevien vuosien vastaanotosta sekä kuntapaikkojen määrästä tuli sopia Ely-keskuksen kanssa ennen sopimuksen päättymistä 2017 vuoden lopussa.
  • Kunnanvaltuusto päätti 13.11.2017, että kunta jatkaa sopimusta Ely:n kanssa toistaiseksi voimassaolevana 1.1.2018 alusta lukien, että kunta ei ota pakolaisia 2018 vuoden aikana ja vuosien 2019 ja 2020 aikana mahdollisesti otettavista pakolaisista päätetään vuoden 2018 aikana.
  • Ely vahvisti joulukuussa 2017, että pysyvää sopimusta ei voi tehdä ilman tulevia ottomääriä tai aikatauluja.
  • Tämä aiheutti aikataulullisesti sen, että viranhaltijapäätöksellä määräaikainen sopimus tehtiin vuodelle 2018.
  • Asiasta informoitiin kunnanhallitusta 4.12.2017 sekä kunnanvaltuustoa 11.12.2017 (kohta ilmoitusasiat).

    Ratkaisuun päädyttiin, jotta kunnan taloudelliset edut turvattaisiin kaikissa tapauksissa (kuten edellä korvauskäytännöistä on selostettu).

Kunnanhallitus päätti joulukuussa 2018, että kunnanvaltuuston listalta 10.12.2018 poistetaan ELY-keskuksen kanssa tehtävä sopimus pakolaisten vastaanottamisesta. Perusteluna oli läpikäytävät sopimustekniset asiat sekä Ely:n kanssa tehtävä arvio kotouttamisen tilanteesta. Tammikuussa käydyssä keskustelussa selvisikin, että kiintiöpakolaisten kuntapaikoista Uudellamaalla on ylitarjontaa ja näin ollen käytännössä Mäntsälän pakolaisryhmän vastaanotto voi tapahtua vasta vuonna 2020.

Asia käsiteltiin uudelleen tammikuussa kunnanhallituksessa ja se siirtyi 4.2.2019 valtuuston kokoukseen. Tältä osin kunnan oli mahdollista jatkaa Ely:n kanssa määräaikaista sopimusta 2 kk:lla.  Ely:ltä saadun tiedon pohjalta joulukuun päätösesitys muuttuikin tammikuussa (2020 vastaanotto aikaisintaan).

Valtuuston 4.2.2019 käsittelyn oikeellisuus Ely pykälän menettelytapojen osalta selvitetään.

Kunnanhallitus antaa esityksensä sopimuksen jatkosta valtuustolle 25.2.2019 kokouksessaan ja valtuusto kokoontuu 11.3.2019.

Kunnan toimielimet ja viranhaltijat ovat pyrkineet toimimaan sopimusasiassa hyvän hallintotavan ja kunnan edun mukaisesti. Kunnan ja valtion välisen sopimuksen voimassaolon, kotouttamispalvelujen jatkuvuuden ja sitä kautta valtion kustannuksiin osallistumisen turvaaminen on ollut kaikessa lähtökohta. 

Palautetta ja ehdotuksia kotouttamisen kehittämiseksi otetaan vastaan.

 

Tapio Havula   Heta Ravolainen-Rinne
Kunnanhallituksen puheenjohtaja             Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös