Menu

Mäntsälän kunnanhallituksen kokouksen 11.2.2019 päätökset

Otsikot ovat aktiivisia www-linkkejä, joiden kautta pääsee suoraan esityslistatekstiin (otsikon kohdalla ctrl-näppäin pohjassa + hiiren vas. näppäimen klikkaus)

 Asianro

 

Otsikko

 

     

Esityslista pdf.muodossa

 
         
         
 

1

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

2

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

3

 

Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano

 
 

Päätös:

 

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvaltuuston kokouksessa 4.2.2019 tehdyt päätökset pannaan täytäntöön, koska ne ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin eivät ole lain tai asetuksen vastaisia.

Kunnanhalltus päätti samalla, että kunnanvaltuuston kokouksen 4.2.2019 päätöstä 14 § ”Mäntsälän kunnan ja ELY-keskuksen välinen maahanmuuttoa koskeva sopimus” ei kuitenkaan panna täytäntöön. Perusteluna on se, että asian käsittelyn lainmukaisuus selvitetään vielä erikseen ja asia tuodaan käsiteltäväksi kunnanhallituksen kokoukseen 25.2.2019 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden osalta. Samalla kunnanhallitus päättää maahanmuuttoa koskevan sopimuksen jatkokäsittelystä.

 
 

4

 

Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden vuoden 2019 käyttösuunnitelma

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

5

 

Vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen / kuntakehityslautakunta

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

6

 

Teknisten palveluiden vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

7

 

Kasvatus- ja sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2019

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

8

 

Hyökännummen koulun investointimäärärahan siirto vuodelle 2019

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

9

 

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän liittyminen Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n osakkaaksi

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

10

 

Viranhaltijapäätökset

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

11

 

Lautakuntien pöytäkirjat

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
 

12

 

Ilmoitusasiat

 
 

Päätös:

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
               

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös