Menu

Kulttuuri kuuluu kaikille on vuoden 2019 kulttuuriteema

”KULTTUURI KUULUU KAIKILLE"

VUODEN 2019 KULTTUURITEEMA

Mäntsälän kasvatus- ja sivistyslautakunta valitsee vuoden 2019 teemaksi “kulttuuri kuuluu kaikille” ajatuksena kulttuurin saavutettavuus, joka on yksi maakunnan kulttuuristrategian teemoista. Paremmalla saavutettavuudella mahdollistetaan kaikkien yhtäläinen oikeus kulttuuriin. Saavutettavuutta parannetaan mm. ottamalla taide- ja kulttuuritoiminta osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmia, sekä huomioimalla taiteen osana kuntamme elinympäristöä.
Vuoden 2019 ”kulttuuri kuuluu kaikille”-teemalla kannustetaan kaikkia kuntalaisia harrastamaan ja osallistumaan kulttuuritoimintaan sekä innostetaan eri kulttuuritoimijoita tuottamaan monimuotoista taide- ja kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta valitsee tulevan vuoden kulttuuriteeman seuraten paikallisia ja valtakunnallisia linjoja kulttuurissa. Vuoden kulttuuriteemaa pidetään kunnassa yllä antaen eri kulttuurintoimijoille näkökulmaa ja mielenkiintoa toteuttaa siihen liittyvää toimintaa ja harrastusta. Hyvänä tavoitteena on, että kuntalaisille on vuoden aikana enemmän tarjolla kyseiseen teemaan liittyvää harrastus- ja virkistystoimintaa, sekä tapahtumia ja näyttelyjä, yms. Vuoden teema voidaan valita eri taiteen ja kulttuurin muodoista: musiikin, laulun, esittävän taiteen, teatterin, tanssin, kuvataiteen, kirjallisuuden, muotoilun, kädentaidon, jne. teemalla.

Edellisten vuosien kulttuuriteemat:

Kädentaidot, 2012

Paikallisperinteet, 2013

Musiikkia Mäntsälässä, 2014

Luovuutta yhdessä 2015

Teatterista iloa ja hyvinvointia, 2016

Suomi100 yhdessä, 2017

Sukupolvien kulttuurikohtaaminen, 2018

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös