Menu

Mäntsälän vesiliikuntakeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut

Vesiliikuntakeskuksen hankesuunnitelma valmistui 30.11.2018. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 11.12.2018 ja pyysi lausunnot hankesuunnitelmasta. Tavoitteena on, että hankesuunnitelma on kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 15.4.2019. Vesiliikuntakeskus on tarkoitus ensisijaisesti toteuttaa palvelumallilla, jossa yksityinen palveluntuottaja toteuttaa investoinnin ja vesiliikuntakeskuspalvelujen operoinnin. Tässä mallissa kunta maksaa palveluntuottajalle vuosittaista palvelumaksua. Kunta käynnistää markkinavuoropuhelun tammikuussa 2019 asiasta kiinnostuneille palveluntuottajaehdokkaille.

Hankesuunnittelutyön yhteydessä pyydettiin laaja-alaisesti lausuntoja potentiaalisilta käyttäjätahoilta, sekä järjestettiin kuntalaiskysely. Kuntalaiskysely tuotti kiitettävästi vastauksia, peräti 1777 kpl. Saadun palautteen ja aiemmin tehdyn tarveselvityksen perusteella muotoutui rakennuksen tilaohjelma. Vesiliikuntakeskukseen on tulossa eri ikäryhmiä kattavasti palveleva allastarjonta. Hankkeen laajuus on n. 4130 br-m2. Altaiden vesipinta-ala on n. 730 m2. Vesiliikuntakeskukseen on tarkoitus sijoittaa tyypillisiä vesiliikuntaan liittyviä oheispalveluja. Rakennus sijoittuu aiemmin laaditun sijaintipaikkaselvityksen mukaisesti aivan kuntakeskuksen ytimeen nykyisen linja-autoaseman ympäristöön. Hankesuunnittelun yhteydessä laadittu investoinnin kustannusarvio on n. 16 miljoonaa euroa. Kunnan talousarviossa vuodelle 2019 ja talousuunnitelmavuosille 2020 ja 2021 hankkeelle on varattu määräraha. Rakentaminen alkaa aikaisintaan 2020 ja valmistuu kahden vuoden kuluessa rakennustöiden aloittamisesta.

Linkki teknisen lautakunnan päätökseen ja hankesuunnitelma-asiakirjoihin

http://193.143.236.21/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20182632-3

Viitepohja 1. krs

 viitepohja 1 krs

viitepohja 2 krs                                                  

sijaintivaihtoehto c

Viitepohja 2. krs       Sijantivaihtoehto C

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös