Menu

Pitkäaikaistyöttömyyden hoito aikuissosiaalityön ja työhön kuntoutuksen silmäteränä

Mäntsälän kunnan aikuissosiaalityön ja työhön kuntoutuksen yksikkö iloitsee saamastaan julkisesta kiitoksesta erinomaisesta työstään pitkäaikaistyöttömien ja nuorten parissa. Tämä onkin tarpeellinen kiitos, sillä pitkäaikaistyöttömyys on asia, joka ei korjaannu vain yleisen taloustilanteen tai yrityskehityksen kautta. Pitkäaikaistyöttömyyden hoito vaatii siltoja yksilön ja yhteiskunnan välille ja siihen olemme nyt panostaneet.

Mäntsälän kunnan aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen yksikkö onkin vuodesta 2016 panostanut sisällölliseen kehittämiseen. Kuluneen vuoden ajan Mäntsälän kunnassa on nähty pitkäaikaistyöttömyyden huomattavaa laskua. Tähän on vaadittu ennen kaikkea uudenlainen ajattelutapa pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen syistä.

Pitkäaikaistyöttömyys, olipa se sitten nuorella tai varttuneemmalla, ei ole koskaan yhdestä syystä johtuvaa. Syitä ja tilanteita on lähes yhtä monta kuin ihmistäkin ja työttömyys koskettaa koko perhettä. Joskus syynä pitkittyneeseen työttömyyteen on jopa työttömyysaika itsessään. Mäntsälän kunnan aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen yksikkö on vastannut tähän soveltamalla tutkimustietoa syistä käytännön uusiin toimintatapoihin ja tehostettuun yhteistyöhön työvoimaviranomaisen, Kelan, alueen oppilaitosten ja Mäntsälän kunnan terveysaseman kanssa. Into tarttuu, joten myös terveyspuolella on syntynyt suoria kontakteja lääkäreihin, joiden avulla on pystytty tarttumaan vaikeisiinkin terveystilanteisiin asiakasta lähellä olevilla palveluilla.  

Asiakkaat ovat ottaneet positiivisesti vastaan työotteen, jonka keskiössä he nyt aidosti itse ovat. Toimijoiden moniammatillinen ryhmä keskittyy jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin ja kulkee rinnalla riittävän pitkään. On ilo seurata ihmistä, joka löytää uuden suunnan kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Onnea niille useille kymmenille ihmisille, jotka tarttuivat uuteen mahdollisuuteen eli aloittivat opintojaan tai työllistyivät, tänäkin vuonna!

Aikuissosiaalityön ja työhön kuntoutuksen yksikön palveluvalikossa on tällä hetkellä työhön valmentajan yksilöllinen palvelu, ammatillisen kuntoutuksen kautta apua, ohjausta ja terapiapalvelua, sosiaalisen kuntoutuksen kautta elämänhallinnan vahvistamista sekä konsernipalveluiden työntekijän, työllisyyskoordinaattorin kullan arvoinen palvelu. Uudenlaista ajattelua on visioinut sosiaalipalvelupäällikkö. Kuntoutuminen on saumaton prosessi.  

Tärkeänä osana ovat myös terveystarkastukset, joihin Mäntsälässä ohjaa muista kunnista poiketen sosiaalitoimi sekä kattavat työ- ja toimintakyvyn kartoitukset niille, joiden työkyky tarvitsee syvempää selvittämistä. Tämä yhteistyö on ollut mahdollista terveyskeskuksen osaavan henkilökunnan sekä ostopalveluna Orton Liven kanssa. Me kaikki tähtäämme yksilön vahvaan osallisuuteen omasta arjestaan. Tärkein ja lopulta ainut työntekijä on kuitenkin pitkäaikaistyötön itse, ja tätä ei kauneimmissakaan itsekehuissa saa koskaan unohtaa.


Mäntsälän kunnan aikuissosiaalityön ja työhön kuntoutuksen tiimi

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös