Menu

Tiedote EU:n tietosuoja-asetukseen liittyen

Tietopyyntöjä koskeva kuntalaisen toimintaohje

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään ja huollossaan olevia lapsia koskevat, henkilörekisteriin talletetut tiedot. Tarkastusoikeuden nojalla teillä on oikeus nähdä tiedot tai saada niistä pyydettäessä jäljennökset. Esittäkää yksilöity tarkastuspyyntö kyseiselle rekisterinpitäjälle, esim. sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Tarkastusoikeuden käyttäminen ei edellytä rekisterin nimen tietämistä.

Mäntsälän kunnnan ja sen alaisten toimijoiden rekisterinpitäjät:

 • Mäntsälän kunnanhallitus
 • Kasvatus- ja sivistyslautakunta
 • Tekninen lautakunta
 • Sosiaali- ja terveyslautakunta
 • Kuntakehityslautakunta

Tieto- /tarkastuspyynnön antaminen rekisterinpitäjälle

 1. 1. Tietopyyntö itseä koskevista rekistereistä on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna joko henkilökohtaisesti tai postitse. Holhoojana voitte jättää tietopyynnön alaikäistä lastanne koskevissa asioissa. Pyydettäessä tietoja henkilökohtaisesti tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, koska rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Teitä ohjataan tarvittaessa lomakkeiden täyttämisessä (Henkilötietolaki 523/1999 26 § ja 28 §).
 • • Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 11).
 1. 2. Toimittakaa tietopyynnöt toimialojen kirjaamispisteisiin tai rekisterien vastuuhenkilöille/yhteyshenkilöille tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen (ks. tietosuojaseloste ja kirjaamispisteet)
 1. 3. Välttäkää luottamuksellisen tiedon tai aineiston lähettämistä sähköiseen kirjaamoon tai muihin kaupungin sähköpostiosoitteisiin suojaamattoman yhteyden takia.
 1. 4. Voitte lähettää pyynnön sähköisenä tietoturvallisesti Mäntsälän kunnalle suomi.fi –sivuston kautta. Ks. ohjeet suomi.fi -verkkosivuilta.

Tieto-/tarkastuspyynnön käsittely ja tietojen luovuttaminen

Rekisterin vastuuhenkilö/yhteyshenkilö käsittelee tietopyynnön ja ottaa teihin yhteyden mahdollisimman pian pyynnön vastaanottamisesta ja

 1. 1. varaa teille tilaisuuden tutustua tietoihin tai
 2. 2. luovuttaa tiedot henkilökohtaisesti paikan päällä todistettuanne henkilöllisyytenne tai
 3. 3. lähettää jäljennökset postitse tai
 4. 4. lähettää tiedot sähköisenä tietoturvallisesti suomi.fi -tilille. Ks. ohjeet suomi.fi-verkkosivuilta
 5. 5. ilmoittaa, että teitä/lapsianne koskevia tietoja ei ole.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oikaistava rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastusoikeuden / tietojen luovuttamisen / virheen korjaamisen epääminen

Jos rekisterinpitäjä ei anna pyytämiänne tietoja tai kieltäytyy virheen korjaamisvaatimuksesta, rekisterinpitäjän on annettava teille kirjallinen todistus/päätös, josta ilmenee kieltäytymisen syy.

Kielto-oikeus

Teillä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseänne koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (sisältyy tietosuojaselosteeseen)

Maksuperusteet tietojen luovutuksessa

 • • Teillä on oikeus saada itseänne koskevia rekisteritietoja veloituksetta kerran vuodessa.
 • • Julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus: ks. asiakirjamaksut

Lisätietoja sivustolla: tietosuoja.fi

Lainsäädäntöä:

 • • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 (ajantasainen lainsäädäntö www.finlex.fi)
 • • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999 (ajantasainen lainsäädäntö www.finlex.fi)
 • • Henkilötietolaki 523/1999 (ajantasainen lainsäädäntö www.finlex.fi)

Lisätietoa kunnan tietosuojavastaava Markku Anttilalta 040 314 5208 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös