Menu

Keski-Uudellemaalle tehostettua kotikuntoutusta

Keski-Uudellamaalla pilotoidaan huhti-lokakuussa 2018 alueellista kotikuntoutuksen mallia, jolla tuetaan ikääntyneen toimintakykyistä arkea omassa kodissa.   

Keski-Uudenmaan kunnat haluavat kehittää, tehostaa ja yhtenäistää kotikuntoutustoimintaa pilotoimalla tehostetun kotikuntouksen mallia. Kehittämispilotti toteutetaan vuoden 2018 huhti-lokakuussa. Pilotti toteutetaan osana hallituksen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa”-kärkihanketta. Vastaavat alueelliset pilotit toteutetaan myös Itä- ja Länsi-Uudenmaan kunnissa.

Kotikuntoutus on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden kyky selviytyä arjessa on äkillisesti heikentynyt esimerkiksi kaatumisen tai sairastumisen johdosta. Jakson tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua siten, että hän voi asua omassa kodissaan itsenäisesti ja turvallisesti. Kotikuntoutus on tavoitteellista, asiakkaan kotona tapahtuvaa toimintaa, jota ovat tukemassa eri ammattilaiset, kuten fysio- ja toimintaterapeutit tai kuntouttavat lähihoitajat. 

Kotikuntoutuksen keskiössä on asiakkaan oma motivaatio

Kotikuntoutuksessa olennaista ovat asiakkaan oma motivaatio, hänen näkemyksensä tulevaisuudestaan sekä omalle kuntoutumiselle itse asetetut tavoitteet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi itsenäinen kaupassakäynti ja ulkoilu tai kuntoutuminen pyörätuolilla liikkujasta rollaattorin käyttäjäksi. Jakso sisältää asiakkaan tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutettua kuntouttavaa hoitoa, tukipalveluja ja terapiaa. Tehostetun kotikuntoutusjakson kesto on 2-8 viikkoa.  Päätös kotikuntoutuksesta perustuu palveluntarpeenarviointiin.

Asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua seurataan jakson aikana erilaisin mittauksin. Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten vaikuttavaa palvelu on ja minkälaisille asiakasryhmille palvelua tulee kohdentaa.  

Kotikuntoutustoiminta lyhyesti

  • kohdentuu äkillisesti toimintakykynsä menettäneille iäkkäille kuntalaisille, joilla on mahdollisuus nopealla ja suurella määrällä kuntoutusta ja tukea saada oma elämä jälleen haltuun
  • tavoitteena asiakkaan toimintakyvyn paraneminen ja kotona selviytyminen
  • apua liikkumiseen ja arjen askareisiin
  • palvelutarpeenarviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa ja se sisältää yhtenä osana kuntoutussuunnitelman
  • lähtökohtana asiakkaan tarpeet ja asettamat tavoitteet
  • kesto muutamasta viikosta pariin kuukauteen

Lisätietoa kotikuntoutuspilotista:

Riitta Riihiaho, palveluohjauksen esimies
p. 040 314 6600
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kotiutustiimi p. 040 314 5962

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös