Tekninen lautakunta vuosille 2017-2021

Tekniset palvelut toimialalla huolehditaan kunnan omista tilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikuntapaikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi toimiala vastaa toimielimien (lautakunta ja jaos) valmistelutehtävistä sekä palvelukeskuksen talous-, hallinto- ja henkilöstöasioiden hoidosta.

Teknisen palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ym. tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. Pöytäkirja pyritään julkaisemaan viimeistään viikon kuluessa.

Teknisen lautakunnan syksyn 2017 kokousaikataulu:
Elokuu 29.8.
Syyskuu 12.9. Mahdollinen lisäkokous
Syyskuu 26.9.
Lokakuu 31.10. Kehittämisseminaari sekä kokous
Marraskuu 28.11.
Joulukuu 12.12.

pj.   SDP Timo Leino
timo.a.leino(at)gmail.com 
  hvj. SDP Eero Markkanen
vpj.   VAS Koski Päivi
paivi.koski57(at)gmail.com
  hvj. VIHR Sari Anttonen
j.   KESK Aalto Jussi
jussi-.aalto(at)pp.inet.fi
  hvj. KESK Virtanen Toni
J.   KESK Alaluusua Sari
sari.alaluusua(at)msoynet.com
  hvj. KESK Ruusunen Sari
j.   KOK Siljander Hemmo
siljanderh(at)gmail.com
  hvj. KOK Tokola Jonne
j.   KOK Heikkilä Jussi
jussi.heikkila(at)kolumbus.fi 
  hvj. KOK Sundberg Anneli
j.   MäPu Kärkkäinen Pekka
pekka.t.karkkainen(at)gmail.com
  hvj PS Munukka Jukka
j.   SDP Nousiainen Salla
salla_man(at)hotmail.com
  hvj SDP Heikkinen Katariina
j.   SDP Kalenius Christina
christina.kalenius(at)mantsala.fi
  hvj SDP Komonen Sirpa
  khall.ed. KOK Salmi Petri

  nuorisovaltuutettu  Heimo Rosa
  nuorisovaltuutettu  Luhtaniemi Saaga

Kokoukset ovat kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti tiistaisin erikseen tarkemmin sovittavan aikataulun mukaisesti. Tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusosoituksineen pidetään pääsääntöisesti yleisesti nähtävillä teknisessä palvelukeskuksessa seuraavana arkimaanantaina klo 16.00-17.00

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset oikaisuvaatimusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä palvelukeskuksessa joka arkimaanantai klo 16.00-17.00.

Takaisin ylös