Organisaatiot

 

Kuntaorganisaatio

Mäntsälän kuntaorganisaatio muodostuu kunnan eri yksiköistä ja laitoksista. Toimialat – hallintopalvelut, sivistyspalvelut, tekniset palvelut ja perusturvapalvelut – jakaantuvat niiden alaisiin tulosalueisiin, tulosyksiköihin sekä toimintapisteisiin. Tulosalueita on yhteensä 20 ja niitä johtaa tulosalueiden päälliköt.

Kunnanvirastoa johtaa kunnanhallituksen alaisena ja viraston päällikkönä kunnanjohtaja Esko Kairesalo, joka on varmimmin tavattavissa kunnanvirastolla sopimuksen mukaan.

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Mäntsälän kunnan tehtäviä hoitavat palkatun henkilöstön lisäksi luottamushenkilöt. Luottamushenkilöitä ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet. Heidän tehtäväkuvaansa kuuluvat mm. päätösten teko ja toimeenpanon valvonta.

Hallintopalvelut

- Yleishallinto
- Elinkeinotoimi
- Käyttöomaisuuden myynnit
- Maaseututoimi
- Maankäyttötoimi

Perusturvapalvelut

- Perusturvan johto ja hallinto
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Varhaiskasvatus palvelut
- Hoito- ja hoivapalvelut
- Perusterveydenhuolto palvelut
- Erikoissairaanhoito

Sivistyspalvelut

- Kehittämis- ja hallintopalvelut
- Perusopetus
- Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta
- Vapaa-aikapalvelut

Tekniset palvelut

- Keskitetyt palvelut
- Toimitilapalvelut
- Kuntatekniikka
- Ruoka- ja siivouspalvelut

Takaisin ylös