Presidentinvaali 2018

MÄNTSÄLÄ
PRESIDENTINVAALI 2018

Tasavallan presidentin vaali 2018 toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9-20. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 klo 9-20.

ÄÄNESTYSALUEJAKO  ÄÄNESTYSPAIKKA
1. Mäntsälä, eteläinen Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
2. Mäntsälä, läntinen Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
3. Mäntsälä, itäinen Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
4. Numminen Nummisten koulu, Ojankulmantie 24
5. Ohkola Ohkolan koulu, Ohkolantie 391
6. Arola Arolan koulu, Arolan kylätie 143
7. Saari Saaren koulu, Vanha maantie 2
8. Sälinkää Sälinkään koulu, Kaanaantie 51
9. Sääksjärvi Sääksjärven koulu, Sääksjärventie 526

Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Mäntsälän kunnassa ovat Mäntsälän kunnantalo, osoite Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä sekä seuraavat koulut (lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspaikat): Hirvihaaran koulu, Hyökännummen koulu, Nummisten koulu, Saaren koulu ja Sälinkään koulu.

Ennakkoäänestys presidentinvaalissa järjestetään ajalla 17.1. – 23.1.2018.

Päivittäiset aukioloajat Mäntsälän kunnantalon ennakkoäänestyspaikassa ovat seuraavat:
ke - pe 17. – 19.1.2018 klo 9 - 18
la - su 20. – 21.1.2018  klo 10 - 16
ma - ti 22. – 23.1.2018  klo 9 - 20

Lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspisteet aukioloaikoineen ovat seuraavat:

Ennakkoäänestyspaikka ja katuosoite: Ennakkoäänestyspäivä ja -aika:
Hirvihaaran koulu
Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara
ke 17.1.2018 klo 14 - 18

Sälinkään koulu
Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää

to 18.1.2018 klo 14 - 18
Hyökännummen koulu
Nummelantie 9, 04500 Kellokoski
pe 19.1.2018 klo 14 - 18
Nummisten koulu Ojankulmantie 24, 04660 Numminen ma 22.1.2018 klo 14 - 18
Saaren koulu
Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus

ti 23.1.2018 klo 14 - 18

Mikäli presidentinvaalissa järjestetään toinen vaalikierros, on ennakkoäänestys sen osalta ajalla 31.1. – 6.2.2018.

Päivittäiset aukioloajat Mäntsälän kunnantalon ennakkoäänestyspaikassa mahdollisen toisen vaalin osalta ovat seuraavat:
ke - pe 31.1. – 2.2.2018 klo 9 - 18
la - su 3. – 4.2.2018 klo 10 - 16
ma - ti 5. – 6.2.2018 klo 9 - 20

Lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspisteet mahdollisen toisen vaalin osalta aukioloaikoineen ovat seuraavat:

Ennakkoäänestyspaikka ja katuosoite: Ennakkoäänestyspäivä ja -aika:
Hirvihaaran koulu
Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara
ke 31.1.2018 klo 14 - 18
Sälinkään koulu
Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää
to 1.2.2018 klo 14 - 18
Hyökännummen koulu
Nummelantie 9, 04500 Kellokoski
pe 2.2.2018 klo 14 - 18
Nummisten koulu
Ojankulmantie 24, 04660 Numminen
ma 5.2.2018 klo 14 - 18
Saaren koulu
Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus
ti 6.2.2018 klo 14 - 18

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon ensimmäisessä vaalissa 17.1. – 23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1. – 6.2.2018 sattuvana päivänä klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

1.6.2010 voimaantullut laki vaalilain muuttamisesta (431/2010) on laajentanut ennakkoäänestysmahdollisuutta niin, että omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään
tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 (ensimmäinen vaali)
tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16 (mahdollinen toinen vaali)

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta, kunnantalo Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040-314 5214. Huomioittehan, että kunnanvirasto on suljettu ajalla 25.12.2017 – 1.1.2018.

Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan Terveyskeskuksessa, Kotokartanossa, Kivistöntien palvelutalossa, Vire-Kodissa ja Iloisen Mielen Puistossa.

ILMOITUSKORTTI

Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään korttia käyttäen ilmoitus, mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty äänioikeutetuksi. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Uudenmaan maistraatti, Hyvinkään yksikkö, Urakankatu 1, PL 73, 05801 Hyvinkää, puh. 02 9553 6370.

Ilmoituskortin esittäminen ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla sekä kotiäänestyksessä nopeuttaa vaalitoimitusta, mutta kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA

Äänestäjä on aina velvollinen esittämään vaalilautakunnalle tai ennakko- ja kotiäänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

ULKOMAINONTA

Ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan hallinnassa olevilla luvanvaraisilla alueilla keskiviikkona 10.1.2018.

Aluekartta on tämän kuulutuksen liitteenä. Karttaan on merkitty se alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla. Karttaan on myös merkitty vaalimainostelineiden sijainti.

Presidentinvaalissa 2018 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin neljään paikkaan:
1. Mäntymäentien varsi Paloaseman luona
2. Linja-autoaseman alue, Yhdystien varteen
3. Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys
4. Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys

Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen palvelukeskuksen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2, Mäntsälä, puh. 040 314 5488 / Jaska Tittonen. Vaalien ulkomainontaan liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh 040 314 5214,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kotiäänestyslomake (.pdf)
Ulkomainontaohje (.pdf)
Vaalimainontakartta (.pdf)

Takaisin ylös