Mäntsälän kunnanhallituksen kokouksen 14.8.2017 päätökset

Asianro   Otsikko  Esityslista (+ lisälista) PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:   Hyväksyttiin.
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös:   Hyväksyttiin.
3   Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta koskien hulevesipäätöstä
Päätös:   Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
4   Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat
Päätös:   Hyväksyttiin.
5   Nivos Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat
Päätös:   Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.
6   Nivos Energia Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat
Päätös:   Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.
7   Nivos Vesi Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat
Päätös:   Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.
8   Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat
Päätös:   Hyväksyttiin.
9   Mäntsälän Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat
Päätös:   Hyväksyttiin.
10   Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalon yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat
Päätös:   Hyväksyttiin.
11   Edustajan nimeäminen Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistyslautakuntaan vuosille 2017-2021
Päätös:   Hyväksyttiin.
12   Tuusulan käräjäoikeuden lautamiesten vaali vuosille 2017-2021
Päätös:   Hyväksyttiin.
13   Edustajien valinta kuntapäiville 2017
Päätös:   Valittiin Tapio Havula, varalle Ilkka Allonen ja Heta Ravolainen-Rinne, varalle Anna Helin.
14   Kunnallisvaalien tuloksen ilmoittaminen valtuustolle / eroaminen luottamustehtävästä / Vastamäki
Päätös:   Hyväksyttiin.
15   Valtuustoaloite ydinkeskustan kehittämisestä
Päätös:   Hyväksyttiin.
16   Valtuustoaloite Linjatien kunnostamiseksi
Päätös:   Palautettiin uudelleen valmisteluun.
17   Viranhaltijapäätökset
Päätös:   Hyväksyttiin.
18   Lautakuntien pöytäkirjat
Päätös:   Hyväksyttiin.
19   Edustajien nimeäminen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan vuosille 2017 - 2021
Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.
20   Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallintoneuvostovalinnat
Päätös:   Valittiin yhtiökokousedustajaksi Pihla Keto-Huovinen, varalle Heta Ravolainen –Rinne ja esitetään nimettäväksi hallintoneuvostoon Jyrki Kosonen ja Matti Virpiaro.
Takaisin ylös