Puhdistamatonta jätevettä Keravanjokeen putkirikon vuoksi

kuyk

Tiedote 10.8.2017

Vuotokohdan korjaus parhaillaan käynnissä

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Tuusulan vesihuoltolaitos saivat torstaina iltapäivällä ilmoituksen, jonka mukaan jätevettä virtasi Kisällintien pumppaamon lähettyviltä Keravanjokeen. Vesihuoltolaitos paikallisti vuotokohdan nopeasti ja korjaustoimet käynnistettiin heti.

 

Vuodolla voi olla vaikutusta Keravanjoen vedenlaatuun

Vuodolla voi olla vaikutusta Keravanjoen veden laatuun mm. kohonneina bakteeripitoisuuksina. Vaikutukset näkyvät vielä jonkin aikaa Kellokosken alapuolisella jokiosuudella ainakin Haarajoelle asti. Vedenlaatuun liittyvät tekijät tulee ottaa huomioon jokiveden käytössä ja jokialueen virkistyskäytössä.

 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Vahinkoalueen kunnostustöitä jatketaan vielä lähipäivien aikana. Selvitykset tarpeellisista jatkotoimenpiteistä ovat vielä kesken. Jatkotoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta selvitetään yhteistyössä viranomaisten ja vesihuoltolaitoksen sekä asianosaisten kesken.

 

Lisätietoja:

Tuusulan kunnan vesihuoltolaitos
verkostomestari Lassi Jutila puh. 040 314 3141


Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen puh. 040 314 4730
terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka  puh. 040 314 4711

Takaisin ylös