Mäntsälän kunnanhallituksen kokouksen 26.6.2017 päätökset

Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:   Hyväksyttiin.
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös:   Hyväksyttiin.
3   Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano
Päätös:   Hyväksyttiin.
4   Talousarvion seuranta ajalla 1.1. - 31.5.2017
Päätös:   Hyväksyttiin.
5   Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman valmisteluohje
Päätös:   Hyväksyttiin.
6   Isonniityntie B asemakaavan muutos kortteli 517 hyväksyminen
Päätös:   Hyväksyttiin.
7   Karhulanmäki asemakaavan muutos / keskusta / kortt. 222 JA 224 osat / käynnistäminen
Päätös:   Hyväksyttiin.
8   Kirkonkylän osayleiskaava 2040
Päätös:   Hyväksyttiin.
9   Korttelin 2315 tonttien 1 ja 2 varaaminen Kapulin yritysalueelta / HL Vihannestukku Oy
Päätös:   Hyväksyttiin.
10   Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistön Myllytorppa 505-409-5-660 kaupassa Nummisten kylän alueella
Päätös:   Hyväksyttiin.
11   Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa 2017-2021
Päätös:  
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Satu Leino v. 2017-2019

Kari Peussa v. 2019-2021

Kasvatus- ja sivistyslautakunta Reijo Liinamaa
Kuntakehityslautakunta Ilkka Allonen
Tekninen lautakunta Petri Salmi
12   Edustajien nimeäminen KUUMA-johtokuntaan vuosille 2017-2019
Päätös:  

Tapio Havula, varalla Petri Salmi

Heta Ravolainen-Rinne, varalla Eve Lauren.

13   Elinkeinoasiain neuvottelukunta 2017-2019 / edustajien nimeäminen / kunta ja muut tahot
Päätös:  

Tapio Havula, varalla Kari Virolainen

Mika Välitalo, varalla Auli Herttuainen

Heta Ravolainen-Rinne, varalla Reijo Liinamaa

Pihla Keto-Huovinen, varalla Anna Helin

Satu Leino, varalla Kari Peussa

Viranhaltijaedustaja  Esko Kairesalo, varalla Esa Siikaluoma.

14   Ikäihmisten neuvosto 2017 - 2021
Päätös:  

Matti Ahonen, varalla Antti Tähkäpää

Eija Liljavirta (pj.), varalla Aija Lavikainen

15   Vammaisneuvosto 2017 - 2021
Päätös:   Erkki Laukkanen, varalla Kalevi Ylisirniö.
16   Nimikemuutos / perusturvajohtajan virkanimikkeen muuttaminen sosiaali- ja terveysjohtajaksi
Päätös:   Hyväksyttiin.
17   Palkkioperusteiden soveltamisohje
Päätös:   Hyväksyttiin, täydennyksellä Kuuma-toimielinten palkkiot ja kokousten ulkopuoliset esittelyt.
18   Viranhaltijapäätökset
Päätös:   Hyväksyttiin.
19   Ilmoitusasiat
Päätös:   Hyväksyttiin.
20   Lautakuntien pöytäkirjat
Päätös:   Hyväksyttiin.

Jakelu:                                Viestintä / Toimialat/Konserni

Takaisin ylös