Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestäminen KYSELY 31.7.2017 ASTI

Mäntsälän kunta ja Nivos Vesi Oy
Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestäminen
KYSELY 31.7.2017 ASTI

Kunnalla on vesihuoltolain mukaan velvollisuus huolehtia vesihuollon järjestämisestä alueilla, joilla suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Edellytyksenä vesihuollon järjestämiselle on se, että kustannukset eivät nouse kohtuuttoman korkeiksi, jotta asiakasmaksut pysyvät kohtuullisella tasolla.

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Mäntsälän kunta ja kunnan omistama vesihuoltoyhtiö Nivos Vesi Oy selvittävät parhaillaan Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi -alueen keskitetyn vesihuollon järjestämisen vaihtoehtoja ja taloudellista kannattavuutta. Vesihuollon järjestämisen tiimoilta sekä kuntaa että vesihuoltolaitosta kiinnostaa tietää, ovatko alueen asukkaat halukkaita liittymään keskitetyn vesihuollon järjestelmään, mikäli alueelle päätetään rakentaa vesihuoltoverkostot vai onko toiveissa jatkaa nykyistä mallia, jossa pääosalla alueen asukkaista on kiinteistökohtainen vesi- ja jätevesijärjestelmä ja osa kiinteistöistä on liittynyt vesiosuuskuntaan. Myös uuden vesiosuuskunnan perustaminen voi olla mahdollista, mikäli vesiosuuskunnalle löytyy vetäjä.

Liitteenä Saaren alueen vesihuollon asukatilaisuuden esittelymateriaali (.pdf)

Linkki asiakakyselyyn: http://www.webropolsurveys.com/mantsala.net

Niillä henkilöillä joilla ei ole mahdollisuutta täyttää kyselyä internetissä, saavat postissa paperisen kyselylomakkseen, jonka voi  toimittaa Nivos Vesi Oy:n asiakaspalveluun, Sälinkääntie 2, Mäntsälä, tai postittaa 31.7.2017 mennessä osoitteeseen

”Vesihuoltokysely”
Nivos Vesi Oy
Sepäntie 3
04600 Mäntsälä

Takaisin ylös