Kaavoituskatsaus 2017

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 3.4.2017/ § 70 hyväksynyt vuoden 2017 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksia on jaettavana kunnantalon ala-aulassa sekä nähtävillä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi → kaavoituskatsaus.

7.4.2017
Mäntsälän kunta

kaavoituskatsaus2017 kansi

Takaisin ylös