Kunnallisvaalit 2017

MÄNTSÄLÄ

KUNNALLISVAALIT 2017

Kunnallisvaalit 2017 toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. klo 9-20.

ÄÄNESTYSALUEJAKO             ÄÄNESTYSPAIKKA

 1.  Mäntsälä, eteläinen
Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
 1.  Mäntsälä, läntinen
Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
 1.  Mäntsälä, itäinen
Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
 1.  Numminen
Nummisten koulu, Ojankulmantie 24
 1.  Ohkola
Ohkolan koulu, Ohkolantie 391
 1.  Arola
Arolan koulu, Arolan kylätie 143
 1.  Saari
Saaren koulu, Vanha maantie 2
 1.  Sälinkää
Sälinkään koulu, Kaanaantie 51
 1.  Sääksjärvi
Sääksjärven koulu, Sääksjärventie 526

Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Mäntsälän kunnassa ovat Mäntsälän kunnantalo, osoite Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä sekä seuraavat koulut (lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspaikat): Hirvihaaran koulu, Hyökännummen koulu, Nummisten koulu, Saaren koulu ja Sälinkään koulu.

Ennakkoäänestys kunnallisvaaleissa järjestetään ajalla 29.3. - 4.4.2017.

Päivittäiset aukioloajat Mäntsälän kunnantalon ennakkoäänestyspaikassa ovat seuraavat:

ke  - pe 29. - 31.3.2017                         klo 9.00 - 18.00

la - su 1.4. – 2.4.2017                           klo 10.00 - 16.00

ma - ti 3. – 4.4.2017                               klo 9.00 - 20.00

Lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspisteet aukioloaikoineen ovat seuraavat:

Ennakkoäänestyspaikka ja katuosoite:

Ennakkoäänestyspäivä ja -aika:

Hirvihaaran koulu

Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara

ke 29.3.2017 klo 14 - 18

Sälinkään koulu

Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää

to 30.3.2017 klo 14 - 18

Hyökännummen koulu

Nummelantie 9, 04500 Kellokoski

pe 31.3.2017 klo 14 - 18
   

Nummisten koulu

Ojankulmantie 24, 04660 Numminen

ma 3.4.2017 klo 14 - 18

Saaren koulu

Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus

ti 4.4.2017 klo 14 - 18

KOTIÄÄNESTYS

http://vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html

Kotiäänestyslomake (pdf.)

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 29.3. - 4.4.2017 sattuvana päivänä klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

1.6.2010 voimaantullut laki vaalilain muuttamisesta (431/2010) on laajentanut ennakkoäänestysmahdollisuutta niin, että omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta, kunnantalo Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040-314 5214.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan Terveyskeskuksessa, Kotokartanossa, Kivistöntien palvelutalossa ja Vire-Kodissa.

ILMOITUSKORTTI

Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään korttia käyttäen ilmoitus, mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty äänioikeutetuksi. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Uudenmaan maistraatti, Hyvinkään yksikkö, Urakankatu 1, PL 73, 05801 Hyvinkää, puh. 02 9553 6370.

Ilmoituskortin esittäminen ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla sekä kotiäänestyksessä nopeuttaa vaalitoimitusta, mutta kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA

Äänestäjä on aina velvollinen esittämään vaalilautakunnalle tai ennakko- ja kotiäänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

ULKOMAINONTA

Ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan hallinnassa olevilla luvanvaraisilla alueilla keskiviikkona 22.3.2017.

Aluekartta on tämän kuulutuksen liitteenä. Karttaan on merkitty se alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla. Karttaan on myös merkitty vaalimainostelineiden sijainti. Karttaliite (pdf.)

Kunnallisvaaleissa 2017 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin neljään paikkaan:

 1. Mäntymäentien varsi Paloaseman luona
 2. Linja-autoaseman alue, Yhdystien varteen
 3. Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys
 4. Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys

Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen palvelukeskuksen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2, Mäntsälä, puh. 040-314 5488 /Jyrki Mäklin. Vaalien ulkomainontaan liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh 040-314 5214, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Takaisin ylös