Sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti

Tämä on sote-uudistus
• Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja
kunnat, jotka kertovat avoimesti muutoksista asukkaille.
• Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja
terveyspalvelut. 1.1.2019 vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 18 uudelle maakunnalle.
• Maakunta huolehtii, että palveluja on tasapuolisesti saatavissa kaikille.
• Saat jatkossakin lähipalveluja omalta asuinseudultasi.

Lue lisää tästä liitteestä (pdf.)

Takaisin ylös