Menu

Kotisairaala ja akuuttivuodeosasto

Mäntsälän kotisairaala


Mäntsälän kotisairaala on sairaalatasoista, lyhytaikaista hoitoa antava yksikkö, joka tuo hoidon kotiin tai palvelutaloon sekä tekee akuuttia hoiva- ja hoitotyötä hoivakodeissa. Kotisairaala vastaanottaa potilaita myös terveyskeskuksessa sijaitsevassa hoitohuoneessa.

Kotisairaalaan tullaan aina lääkärin lähetteellä sairaalasta, vuodeosastolta, päivystyksestä tai lääkärin vastaanotolta. Kotona tapahtuva hoito edellyttää, että potilas selviytyy päivittäisistä toimistaan itsenäisesti tai omaisten/kotihoidon tuella. Hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Lisäksi potilas voi ottaa yhteyttä kotisairaalaan klo 7–22. Yöaikaan puhelut kääntyvät Mäntsälän terveyskeskuksen vuodeosastolle.

Hoitojaksoon kuuluvat hoitajan, lääkärin ja fysioterapeutin arviointi- ja hoitokäynnit, laboratoriotutkimukset ja kotona tehtävät toimenpiteet. Lääkäri tai hoitaja antaa tietoa sairaudesta ja jatkohoidosta.

Toivomme, että hoitokäyntien aikana kotona ei tupakoida ja lemmikkieläimet eivät ole vapaina hygieenisyyden ja hoitajan työskentelyrauhan turvaamiseksi.

Kotona annettavassa hoidossa käynnit suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Kotisairaalassa hoidetaan:
- infektiopotilaita
- vaativia haavahoitoja
- suonensisäistä nestehoitoa tarvitsevia
- laskimotukospotilaita
- erilaisia lääkeinfuusioita tai verensiirtoa tarvitsevia
- oireenmukaista hoitoa vaativia parantumattomasti sairaita
- sairaalahoidon jälkeen lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia.

Kotisairaalan asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen:
Hoitajakäynti 12,00 €
Lääkärikäynti 18,90 €
Fysioterapeutin käynti 12,00 €
Kotona annettavan sairaalatasoisen hoidon maksuna peritään korkeintaan 30,90 €/vrk. Suun kautta otettavat lääkkeet sekä veritulpan ehkäisemiseen tarkoitetut pistokset potilas kustantaa itse.

Maksua ei huomioida terveydenhuollon maksukattoa laskettaessa. Maksu peritään maksukaton täyttymisen jälkeenkin.

Akuuttivuodeosasto 

Vierailuaika päivittäin klo 13–19.

Potilaiden vointia koskevat tiedustelut klo 12 jälkeen. Potilaan voinnista kerrotaan vain potilasasiakirjoissa olevalle lähiomaiselle tai yhteyshenkilölle. Jos potilaan vointi muuttuu akuutisti, ilmoitamme siitä välittömästi potilaan lähiomaiselle.

Potilaat tulevat pääasiassa Hyvinkään ja Porvoon sairaaloista sekä Mäntsälän omasta lääkäripäivystyksestä. Vuodeosaston perustehtävä on potilaiden hyvä moniammatillinen hoito ja kuntoutus sekä potilaiden jatkohoidon  järjestäminen. Tuemme ja ohjaamme potilaiden omaisia osallistumaan läheistensä hoitoon ja kuntoutumiseen. Osastolla toteutetaan myös saattohoitoa.

Lyhytaikaisesta vuodeosastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu. Vuodeosaston kuukausimaksuihin liittyvät selvitykset ja laskelmat hoitaa toimistosihteeri, puh. 040 314 5652.

Osasto toimii sairaanhoitaja-, lähihoitaja- ja laitoshuoltajaopiskelijoiden työssäoppimispaikkana.

Takaisin ylös