Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Mustijoen varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköisenä palveluna

•    Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen
•    Varhaiskasvatushakemus

Mustijoen varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön hoito-aikojen sähköinen ilmoittaminen. Helmikuussa huoltajat kirjaavat sähköisesti 1.3.2017 alkavat lasten tarvitsemat hoitoajat sekä vapaapäivät.

eAsiointi palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenne-yhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen antaa huoltajalle mahdollisuuden ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön lapsen hoidon tarpeen. Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava sähköisesti viimeistään edellistä viikkoa edeltävän viikon sunnuntaihin klo 24 mennessä. Laskutus tapahtuu palvelusopimuksessa varattujen hoitoaikojen perusteella. Palvelusopimuksessa sovittujen hoitoaikojen pysyvästä muutoksesta tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua kirjallisesti ryhmän esimiehelle. Hoitoajan muutos on oltava voimassa vähintään 3 kalenteri kuukautta. Kesäajan käytänteiden osalta annetaan vuosittain erilliset ohjeet.
Mikäli varatut tunnit ylittyvät kalenterikuukaudessa, laskutetaan tällöin käytettyjen tuntien mukaisen seuraavan korkeamman maksuluokan mukaan.

Jos sähköiseen hoitoilmoituksiin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen, ja viikko on jo lukittu, teidän tulee ottaa yhteys lapsen päiväkotiin/hoitopaikkaan.

Tässä ohje hoitoaikojen ilmoittamiseen (pdf)

Lisätietoja saatte yksiköidenne esimiehiltä tai varajohtajilta.  Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös toimistosihteeri Marja Nergiin p. 040 314 5097 tai päiväkodin johtaja Tiina Korhoseen p. 040 314 5084.

Tästä pääset eAsioinnin tunnistautumissivulle


Varhaiskasvatushakemus

Hakemus varhaiskasvatukseen on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta, hakemus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Lähetetty hakemus on voimassa yhden vuoden lähettämispäivästä lukien. Vanhemmat voivat esittää toiveita lapselle halutusta hoitomuodosta ja hoitopaikasta. Toivomme, että vanhemmat täyttävät ensisijaisesti sähköisen hakemuksen.

Ohje varhaiskasvatushakemuksen täyttämiseen

Tästä pääset eAsioinnin tunnistautumissivulle

Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä varhaiskasvatukseen hakemiseen liittyvissä asioissa palveluohjaajaan p. 040 314 5748
eAsiointi lomakkeiden teknisissä kysymyksissä toimistosihteeriin p. 040 314 5097
laskutukseen liittyvissä asioissa toimistosihteeriin p. 040 314 5097.

Takaisin ylös