Menu

Päätukihaku

Tukihaku päättyi vuonna 2017 15.6. Aikataulutietoa

Tukioikeuksien omistuksen/hallinnan siirtolomakkeiden palautus (103A+103B) liitteineen 15.6.2017 mennessä.

Tukihaku

Voit hakea tukia sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Maaseutuviraston sivuilta löytyvät ajankohtaiset
ohjeet
eri hakemusten ja lomakkeiden täyttöön.

Päätukihaun osalta sähköisen haun palvelin sulkeutui 15.6.2017 klo 23.59. Tämän jälkeen lomakkeita ei voi enää palauttaa sähköisesti. Sähköiseen hakuun osallistuvien tulee palauttaa hakemusten liitteet määräajassa kirjallisesti.

Paperilomakkeilla maataloustukia haetaan maatilalomakkeella (101A), tukihakemuksella (101B) ja maatilan osalliset (101D) sekä perus- ja kasvulohkolomakkeilla (102A ja 102B + karttaliite kasvulohkoista). Mikäli viljelijän hallinnassa olevilla lohkoilla on tapahtunut muutoksia, tulee palauttaa myös peruslohkojen muutoslomake (102C) tarvittavine liitteineen. Pakollisia lomakkeita ovat 101B ja 102B, muut palautetaan tarvittaessa, jos edellisessä tukihaussa annetut tiedot ovat muuttuneet.
Lomakepalvelu

Vuonna 2015 ympäristökorvaussitoumuksen antaneet:

Viljelykiertosuunnitelma tuli palauttaa                             2.5.2016 mennessä
Verkkotentti tai yhden päivän koulutus tuli suorittaa    30.4.2017 mennessä
(Jos tilalla tehdään sukupolvenvaihdos tulee myös
jatkajan suorittaa tentti tai koulutuspäivä.)
Peltomaan laatutesti tulee palauttaa                                30.4.2018 mennessä

Hakuopas 2017

Täydentävien ehtojen opas 

Ympäristökorvauksen sitoumusehdot 2015

Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvauksen maksuun

Takaisin ylös