Menu

Kotihoito

Kotihoidon palvelut tukevat kuntalaisten asumista kotona. Kotihoito tukee asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse suoriudu sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Tavoitteena on edistää asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kotona asumista tuetaan myös erilaisten tukipalveluiden avulla. Kotihoidon palveluihin ei kuulu siivouspalvelut.

Kotihoitoa voi saada tarvittaessa seitsemänä päivänä viikossa, myös pyhäpäivinä. Yöhoitoa on mahdollista saada Mäntsälän keskustanalueelle 1-2 kertaa yössä.


Miten voin saada kotihoidon palvelua?

Ennen palveluiden saantia, palveluiden tarve arvioidaan perusturvalautakunnan hyväksymien kotihoidon myöntämisperusteiden mukaisesti tekemällä teille kotona palvelutarpeen arvio.
Hakiessanne kotihoidon palvelua ensimmäisen kerran, ottakaa yhteyttä:

Kotihoidon asiakasvastaava
Ma –pe klo 8-15
Puh. 040 314 6600


Maksut

Kotihoidon palvelu on maksullista palvelua. Maksu määräytyy palveluiden tuntimäärän ja asiakkaan tulojen mukaan. Säännöllisen kotihoidon hinta lasketaan prosentteina tulorajan ylittävästä osuudesta sosiaalihuoltoasetuksen mukaan.

 

 

 

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoidon palvelujen myöntäminen - myöntämisperusteet

Takaisin ylös