Kun lapsella on kaksi perhettä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 4 §:n mukaan, jos lapsen huoltajat asuvat eri
osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään
maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän
mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella,
on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Uusi hoitosuhde

Hoitoa tarvitsevan lapsen asuessa vuoroviikoin eri osoitteissa asuvien vanhempien luona tulee
kummankin vanhemman tehdä sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen.

Voimassa oleva hoitosuhde

Hoidossa olevan lapsen molemmat vanhemmat ilmoittavat hoitopaikkaan omalla Tietojen
tarkistuslomakkeellaan seuraavat tiedot:

 • lapsen virallinen, väestörekisteriin ilmoitettu osoite       
 • vanhempien erilleen muuttopäivä
 • lapselle varattu hoitoajan pituus viikkotunteina ilmoittajan luona asuessaan

Sen vanhemman, jonka luona lapsi väestörekisterin mukaa asuu, toimittaa lisäksi:

 • vanhemman kanssa samassa osoitteessa avio- tai avioliiton omaisissa olosuhteissa
  asuvan uuden puolison henkilö- ja tulotiedot
 • perheen kokoa varten tieto, asuuko ilmoittajan luona vuoroviikoin perheen muut alaikäiset
  lapset samaan aikaan kuin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.
 • asuvatko uuden avio-/avopuolison alaikäiset lapset samassa osoitteessa koko ajan
  vai vuoroviikoin

Vanhempien tulee toimittaa tiedot hoitoyksikköön välittömästi erilleen muuttamisen jälkeen.
Lapselle tehdään eropäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen varhaiskasvatuksen ohjelmaan
kaksi perhettä, uusi sijoituspäätös varatun hoitoajan mukaan kummallekin vanhemmalle ja
yksi maksupäätös sille vanhemmalle, jonka luona lapsi virallisesti asuu. Kuukausimaksu määräytyy
kummankin vanhemman varaamien yhteenlaskettujen tuntien perustella sen vanhemman perheen
koon ja tulojen mukaan, jonka luona lapsi väestörekisterin mukaan asuu.
Vanhemmat sopivat saapuvan hoitolaskun maksun osittamisesta keskenään.

Mikäli se vanhempi, jonka luona lapsi virallisesti asuu, ei varaa hoitoa lainkaan, määritellään maksu
lapselle hoitoa tarvitsevan vanhemman varaamien tuntien, perheen koon ja tulojen mukaan.

Takaisin ylös