Terveysaseman asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) , sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten ja maksuja koskevien muiden säädösten nojalla perusturvalautakunta ja kunnanhallitus ovat vahvistaneet Mäntsälän kunnassa perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, voimassa alkaen.

Lääkärin vastaanotto

Vastaanottokäynnin maksu on 20,90 euroa.
Maksu peritään enintään kolme kertaa vuodessa samassa terveysasemalla tehdyistä käynneistä kalenterivuoden aikana. Hoito on maksutonta alle 18 vuotiaille. Terveysaseman lääkärin vastaanottomaksu kerryttää maksukattoa.

Viikonloppu ja pyhäpäiväkäynneiltä asiakasmaksu on jokaiselta käynniltä 28,70 euroa.

Peruuttamaton käyntimaksu on 51,40 euroa.

Erikoislääkärin vastaanoton käyntimaksu on 41,70 euroa.

Lääkärin kirjoittama todistus- tai lausuntomaksu on 51,40 euroa + vastaanottokäyntimaksu 20,90 euroa.

Ajokorttitodistusmaksu on 61,80 euroa + vastaanottokäyntimaksu 20,90 euroa.

Ilta- ja yöpäivystyskäynnin maksu Hyvinkään sairaalassa klo 18-08 välisenä aikana tapahtuneista käynneistä on 32,70 euroa 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä.
Yhteispäivystyksen hoitajakäynnin asiakasmaksuna arkisin klo 8-20 peritään 16,40 euroa/käynti ja muina aikoina 32,70 euroa/käynti. Käynti on asiakasmaksuasetuksen mukaisesti maksuton alle 18- vuotiaalta.

Hoitajan vastaanotto

Perusturvalautakunta (12.11.2014 §115) hyväksyi hoitajamaksut käyttöön 1.1.2015. Tietoteknisten viivästysten vuoksi hoitajamaksut otetiin käyttöön 1.3.2015.
Hoitajamaksut peritään yli 18-vuotiailta.

Käyntimaksu 11,50 € (1.1.2016 alkaen) peritään:

•   Terveysaseman sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotosta
•    Diabeteshoitajan vastaanotosta
•    Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotosta
•    Fysioterapeuttien käyntimaksu, (ohjaus/neuvonta on maksutonta)

Käyntimaksuja peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa.
Haavahoidoissa maksu peritään enintään 10 kerralta kalenterivuodessa. Hoitajamaksut kerryttävät terveydenhuollon maksukattoa.
Hoitajamaksua ei peritä, mikäli hoitajankäynnistä seuraa samana päivänä myös lääkärissäkäynti.
Hoitajamaksuja peritään yksi päivässä vaikka asiakkaalla olisi useampi käynti samasta syystä hoitajan vastaanotolla saman päivän aikana.

 

Takaisin ylös