Kantelu

Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä hallintokantelu, jos hän on tyytymätön terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai palveluun. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista.

Lisätietoja asiasta löytyy Valviran tai Aluehallintoviraston nettisivuilta.

Takaisin ylös