Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjen selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluita, joita on mahdollisuus saada pysyvän tai pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi. Tavoitteena on vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti tai pysyvästi heikentyneen fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn parantuminen tai alenemisen ehkäiseminen.

Perusterveydenhuollossa lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä yhdessä muiden toimijoiden rinnalla. Kuntoutustyöryhmä päättää toteutetaanko kuntoutus omana toimintana vai ostopalveluna, sekä tekee maksusitoumuspäätöksiä
- ostopalveluna toteutetuista kuntoutus- ja terapiajaksoista
- pitkäaikaislainaan hankittavista yksilöllisistä apuvälineistä ja niiden huollosta

Kuntoutustyöryhmään kuuluu lääkäri (pj), toimintaterapeutti ja fysioterapeutti, tarvittaessa puheterapeutti sekä sihteeri. Kuntoutustyöryhmä kokoontuu terveyskeskuksessa kaksi kertaa kuukaudessa.

Hakeminen:
Lääkinnällistä kuntoutusta haetaan asiantuntija-arvion perusteella (lääkäri, terapeutti, psykologi).
Hakemus tehdään kirjallisesti. Hakemuslomakkeen voi tulostaa tästä laakinnallisen_kuntoutuksen_hakemus.pdf

Kuntoutustyöryhmässä käsitellään maksusitoumusesitykset saapuneiden hakemusten ja liitteiden perusteella ja tehdään päätös (myönteinen tai kielteinen). Päätös kuntoutuksesta postitetaan asiakkaalle kotiin. Maksusitoumuksia ei myönnetä jälkikäteen. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja apuvälineiden hankkimisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan sairausvakuutuslain säännösten perusteella hakemuksen pohjalta KELA:sta.

Vaativan erityistason apuvälineet, mm. sähköpyörätuolit ja ympäristönhallintalaitteet, sekä alle 16-vuotiaiden lasten apuvälineet vuokrataan HUS-Apuvälinekeskuksesta, jonne tarvitaan sairaala- tai terveyskeskuslääkärin lähete.

Takaisin ylös