Varhaiskasvatuksen etusivu

Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa.

Mustijoen perusturva (Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteistoiminta-alue) tarjoaa alueellaan asuville perheille kunnallista varhaiskasvatusta. Vanhemmat voivat joko valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, hoitaa lasta kotihoidontuella tai järjestää varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lapsen hoitaminen kotona kotihoidontuella on kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehto. Varhaiskasvatukseen sijoittuminen aiheuttaa kotihoidontuen maksun katkeamisen.

Varhaiskasvatus voi olla osa- tai kokoaikaista tai vuorohoitoa. Kerhotoiminta on osa varhaiskasvatusta, joka tarjoaa palveluja kotona oleville lapsille.

 Varhaiskasvatusta on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta, katso tarkemmin Kunnallinen varhaiskasvatus.

Jäljempänä mainitussa laissa lasten päivähoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta.

Asetus lasten päivähoidosta 16.3.1973/239

2 § (16.6.1995/882)
Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n mukaisen päivähoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.
Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

 Lisätietoja päivähoitotoimistosta

Takaisin ylös