Veteraaniasiat

Kuntoutuspalvelut
Kuntoutukseen valittavan rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.
Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa. Rintamaveteraanin aviopuolisolla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta päästä kuntoutukseen puolisonsa kanssa, vaan yhteisen kuntoutusjakson tulee olla kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen. Tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan rintamaveteraanin kuntoutuksen kannalta. Aviopuolison osallistuminen ei lyhennä rintamaveteraanin laitoskuntoutusjaksoa.

Aviopuolisolla ei ole oikeutta avo- eikä päiväkuntoutukseen.
 
Avokuntoutus
Veteraani voi saada lääkärin kirjoittaman SV3 - lähetteen perusteella avokuntoutusta mäntsäläläisessä tai pornaislaisessa fysioterapialaitoksessa veteraanin kotikunnan mukaan tai kotikuntoutuksena 20-30 hoitokertaa vuodessa. Osa hoitokerroista voidaan korvata jalkahoitona.
Avokuntoutus on mahdollista toteuttaa rintamaveteraanin kotona (kotikuntoutus), jos se on hänen terveydentilansa vuoksi tarpeen. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan rintamaveteraanin kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa, kuten palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa (vanhainkodissa) tai laitoshoidossa annettavaa kuntoutusta.
Avokuntoutuksena on mahdollista antaa myös pelkkää jalkojenhoitoa sitä tarvitsevalle rintamaveteraanille.
 
Avokuntoutusta voidaan toteuttaa toimintakykyluokkaan III kuuluvan rintamaveteraanin osalta esimerkiksi siten, että rintamaveteraanilla on mahdollisuus saada avokuntoutusta 2 x 10 hoitokerran sarjaa.

Vastaavasti toimintakykyluokkaan I ja II kuuluvan rintamaveteraanin avokuntoutus voidaan toteuttaa esimerkiksi 3 x 10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina.

Laitoskuntoutus
Laitoskuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutus- ja hoitolaitoksessa, sairaalan tai terveyskeskuksen osastolla annettua pääsääntöisesti yhtäjaksoista hoitojaksoa, johon kuuluu kuntoutuksen lisäksi majoitus ja täysihoito.
Ensisijaisesti on pyrittävä käyttämään lähimpiä soveltuvia kuntoutuslaitoksia. Lääketieteellisistä tai kielellisistä syistä johtuen voidaan rintamaveteraani kuitenkin lähettää sopivimpaan kuntoutuslaitokseen riippumatta sen sijainnista Suomessa. Myös muusta perustellusta syystä rintamaveteraani voidaan hänen omasta toivomuksestaan ohjata johonkin kauempana (Suomessa) sijaitsevaan kuntoutuslaitokseen.
Kuntoutusta voidaan antaa laitoskuntoutuksena enintään 10 vuorokautta (toimintakykyluokka III).
Mikäli rintamaveteraanin toimintakyky on sairauden tai vamman aiheuttaman häiriön vuoksi alentunut siten, että rintamaveteraani kuuluu toimintakykyluokkaan I tai II, laitoskuntoutusjakso on kalenterivuodessa 2–4 viikon pituinen silloin, kun se on kuntoutuksen tavoitteiden kannalta perusteltua.

Kuntoutuksen kustannusten korvaus

Rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen ei aiheudu kuntoutuksesta kustannuksia. Kunta maksaa rintamaveteraanin kuntoutuskustannukset ja Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan ilman omavastuuosuuksia.

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutushakemuksen tekee rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa, myös aviopuolison kuntoutuksen osalta. Kirjallisen aloitteen kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen.
Laitoskuntoutushakemukseen on aina liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. Mikäli hakijalla on kiinteä hoitosuhde oman kunnan terveyskeskukseen, ei erillistä käyntiä lääkärinvastaanotolla kuitenkaan tarvita. Myös aviopuolison hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha.
Laitoskuntoutukseen osoitetun rintamaveteraanin sekä tämän aviopuolison toimintakykyluokka on määriteltävä.
Avokuntoutukseen ohjatulla rintamaveteraanilla tulee olla lääkärin antama hoitomääräys, jossa yksilöidään tarvittavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet sekä näiden kannalta olennaiset rintamaveteraanin terveydentilaa koskevat tiedot.

Kuntoutukseen voi hakea pitkin vuotta.

Kuntoutusta annetaan myös henkilölle, joka asuu palvelu-, hoito- tai hoivakodissa. Päätös pitkäaikaishoidosta ei poista oikeutta kuntoutukseen.

Tiedustelut ja hakeminen
Vanhustyön suunnittelija
Marianne Heinola
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
040 3145 742
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoa:
Valtiokonttori
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI
p. (09) 7725 8200

Kotiin vietävät avopalvelut

Siivous

Veteraaneilla on oikeus saada maksutonta siivouspalvelua 11 kertaa vuodessa korkeintaan 4 tuntia kerrallaan. Hakemukset toimitetaan palveluohjaajalle Kivistöntie 14 04600 Mäntsälä. Mäntsälän kunta ostaa siivouspalvelun yksityiseltä yrittäjältä, jonka kanssa kunnalla on siivoustehtävästä voimassa oleva sopimus. Myönteisen siivouspalvelupäätöksen saatuaan palveluntuottaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii palvelun aloittamisesta.

Lisätietoja
Liisa Sulopuisto
Palveluohjaaja
Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä
040 314 5741

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Veteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää veteraanien ja viranomaisten välistä tiedonkulkua ja seurata niiden palvelujen ja etuuksien kehitystä, joita veteraanit voivat käyttää.
Neuvottelukunta tekee veteraaniasioissa aloitteita ja esityksiä kunnan eri viranomaisille ja edistää seudullista yhteistyötä. Siinä ovat edustettuina Mäntsälän Rintamaveteraanit ry, Sotainvalidien Veljesliitto ry:n Mäntsälän osasto, Mäntsälän Sotaveteraanit ja Mäntsälän kunta.

Veteraaniasiain neuvottelukunta 2015 -2016

Puheenjohtaja
Paavo Leino
Pietilänpolku 8, 04600 Mäntsälä p.040 529 0229
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Varapuheenjohtaja
Kari Virolainen
Pohjoinen pikatie 240 04820 Kaukalampi p. 0400 463 691
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sotainvalidien Veljesliiton Mäntsälän osasto ry
Veikko Toivonen
Kerkkäkuja 9 as 3, 04600 Mäntsälä p. 0400 807962
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sotainvalidien Veljesliiton Mäntsälän osasto ry
Arvo Vuori
Keskuskatu 14 A 12, 04600 Mäntsälä p. 0400 519 207
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mäntsälän Rintamaveteraanit ry
Arvi Laine
Hirvihaarantie 414, 04680 Hirvihaara p. (019) 688 8044

Mäntsälän Sotaveteraanit ry
Tauno Saarvo
Sääksjärventie 1084, 04630 Sääksjärvi p. (019) 688 5988

Mäntsälän Sotaveteraanit ry
Jukka Sipinen
Keskuskatu 19 C 34, 04600 Mäntsälä p. 040 743 4963
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mäntsälän Sotaveteraanit ry
Ari Juutinen
Lehtimäentie 11, 04630 Sääksjärvi p. 050 345 8661
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mäntsälän Rintamaveteraanit ry
Aimo Tilsala
Kaakkumäentie 4 B 12, 04600 Mäntsälä p. 040 507 9345
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sihteeri
Marianne Heinola
Vanhustyön suunnittelija
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. 040 314 5742
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Takaisin ylös