Ikäihmisten palveluohjaus

Neuvonta

Neuvonta, ohjaus on tarkoitettu ikäihmisten palveluksi, jossa ikääntynyt tai hänen läheisensä saa ohjausta ja neuvontaa ikääntyneen kotona asumisen ja osallisuuden tukemiseksi ja turvaamiseksi. Palvelun tavoitteena on ennalta ehkäisevyys, hyvinvoinnin edistäminen, voimavarojen tukeminen, palveluohjaus ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaaminen. Neuvonta on maksutonta.
Ota yhteyttä soittamalla puh. 040 314 6703 tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00–10.00

Palvelutarve joka vaatii selvittämistä

Ikääntyneillä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin, mutta arviointi ei anna ehdotonta oikeutta palveluihin. Kaikilla 75 vuotta täyttäneillä ja/ tai Kelan erityishoitotukea saavilla on oikeus sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemän päivän kuluessa yhteydenotosta ja kiireellisissä tapauksissa välittömästi. Yhteydenotossa kartoitetaan tilanteen kiireellisyyttä, kotikäynnin tarvetta ja sovitaan toimintatapa. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta palvelua.

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyvän kokonaistilanteen kattavaa arviointia ikääntyvän omassa kodissa. Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan asiakkaan asumisolosuhteita, ja henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä suoriutua arkisista perustoiminnoista omassa kodissaan sekä tuen ja palvelujen tarvetta.
Ota yhteyttä soittamalla puh. 040 314 6703 tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00–10.00

 

Neuvontapuhelin ikääntyneille

Soita puh. 040 314 6703 tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00–10.00

Neuvontapuhelin on tarkoitettu Mäntsälä-Pornainen alueella asuvien ikääntyneiden, heidän omaisten tai työntekijöiden käyttöön ikääntyneiden asioissa, neuvonta, ohjaus ja kunnallisten tai yksityisten palvelujen piiriin hakeutumiseksi. Esimerkiksi ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi ja kunnan kotihoidon palvelujen piiriin hakeutuminen käynnistyy soittamalla neuvontapuhelimeen.

Neuvokas

Tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja tukeminen.
Neuvokas on auki arkimaanantaisin ja arkikeskiviikkoisin klo 9-11 Mäntsälän Citymarketin aulatilassa.
Palveluna tarjotaan sosiaali- ja terveysalan ammattitaidolla mm.

  • terveysneuvonta
  • sosiaaliohjaus
  • palveluohjaus eri toimijoiden pariin
  • tietoa ikäihmisten palveluista
  • asumiseen liittyvät kysymykset
  • harrastus- ja viriketoimintaan liittyvät asiat

Lisäksi eri toimijoiden yhteistyönä Neuvokaassa järjestetään ajankohtaisista aiheista teematapahtumia.

 

Takaisin ylös