Kuljetuspalvelu

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuljetuspalvelua saavan henkilön toimintamahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on avohuollon kotona selviytymistä tukeva palvelumuoto.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.
Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asioimismatkoihin Mäntsälän ja Pornaisten kunnan alueella. Niiden kunnan rajalla asuvien henkilöiden osalta, joiden asioimismatka naapurikunnan puolelle on lyhyempi kuin oman kunnan keskustaan, hyväksytään matkustaminen myös naapurikunnan alueella. Tämä mainitaan päätöksessä.

Matkojen enimmäismäärä on 6 (kuusi) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Rintamatunnuksen omaava veteraani voi saada 10 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa, mikäli palvelun kaikki myöntämisperusteet täyttyvät. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaanhoitoon liittyviin matkoihin, joihin voidaan hakea korvausta Kelasta (sairaala-, terveyskeskus-, fysioterapia tai kuntoutusmatkoihin).
Terveyskeskukseen suuntautuvista matkoista hyväksytään hoitotyönvastaanotolla, mm. diabetes-, sydän-, astma- ja haavahoitajalla käynnit.
Kuljetustukipäätökset tehdään määräajaksi tai toistaiseksi voimassaoleviksi.
Omavastuuosuutena matkoista peritään kilometrien mukaisen linja-autotaksan suuruinen maksu.

MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

Kuljetustukeen on oikeutettu henkilö, jolla on kotikuntalain mukainen kotipaikka Mäntsälässä tai Pornaisissa, ja joka osoittaa olevansa kuljetustuen tarpeessa.

Palvelua myönnetään määrärahan puitteissa, kun kaikki seuraavista kriteereistä täyttyvät:

1) Tukea myönnetään jos henkilöllä on ikääntymisen ja/tai sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia eikä hän kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä tai palveluliikennettä.
2) Kuljetustukea ei myönnetä henkilöille, jotka asuvat palveluiden välittömässä läheisyydessä tai palveluliikennereitin varrella.
3) Tulo - ja varallisuusrajojen täyttyminen

Tulorajat:

Henkilöluku         1               2
Nettotulot € / kk 1000,00 €  1800,00 €
Talletukset           3000,00 €  5000,00 €

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu päättyy, kun palvelun saaja siirtyy pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai palveluasumiseen.

HAKUMENETTELY

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakulomakkeella. 

Hakemuksen liitteet:

• lääkärinlausunto, jossa on tarkka kuvaus liikkumis- ja muusta toimintakyvystä, on esitettävä aina, kun tukea haetaan ensimmäistä kertaa
• tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista ja talletuksista
           
Hakulomakkeita saa Kotokartanosta sekä kunnantalon palvelupiste Vinkistä 

YHTEYSTIEDOT

Hakemus palautetaan osoitteella:

Mäntsälän terveyskeskus
Palveluohjaaja Liisa Sulopuisto
Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä
tai
Palvelupiste Vinkki Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
    
Lisätietoja:
Palveluohjaaja 040 314 5741
Vanhustyön suunnittelija 040 314 5742

 

 

 

 

 

 


 

Takaisin ylös