Ikäihmisten palvelut

Vanhustyön lähtökohdat

Mäntsälässä vanhustyötä ohjaavat seuraavat perusarvot:

  • Palvelut tarjotaan niin, että ikääntyneet voivat asua asuinpaikasta riippumatta mahdollisimman pitkään toimintakyvyn heiketessäkin omassa kodissaan, huomiota kiinnitetään ennaltaehkäisyyn.
  • Arvostetaan ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta ja oikeutta vaikuttaa omiin palveluihinsa antamalla riittävästi tietoa päätöksentekoa varten.
  • Keskeisenä tavoitteena on sairauksien laadukas hoito ja hyvä elämä.
  • Kaikissa palvelumuodoissa pidetään yllä asiakkaiden omatoimisuutta aktivoivalla työotteella ja lisätään sitä tarvittaessa kuntoutuksella.
  • Omaiset ovat merkittävä ja arvokas voimavara vanhustyössä, ja heidän jaksamistaan tuetaan. Kunnan palveluja suunnataan sinne, missä asiakkaiden omatoimisuus ja omaisten tuki eivät riitä

UUTTA! Olemme ottaneet käyttöön sähköisen eTerveys -portaalin. eTerveys on Mäntsälän kunnan / Mustijoen perusturvan terveydenhuollon suojattu sähköisen asioinnin palvelu, joka tarjoaa sähköisiä terveyspalveluita Lue lisää täältä

Ajankohtaista

Ikäpoliittinen ohjelma

IKÄINFO MÄNTSÄLÄ 17.11.2017 klo 10-12 Kaakkumäentie 1-3, Mäntsälä Kotokartanon juhlasali
Klo 10-11.15 Perusterveydenhuollon nykytilanne (kotisairaala ym. uudistukset ja valmistautuminen Soteen) Johtava ylilääkäri Ari Laakkonen
Klo 11.15–11.45 Kaatumisen ja liukastumisen ehkäisy Fysioterapeutti Jaana Krakau
Klo 11.45–12.00 Jaetaan liukuesteitä vuonna 1942 ja aikaisemmin syntyneille kuntalaisille (jotka eivät ole aikaisemmin hakeneet). Liukuesteitä on enää rajoitettu määrä. TERVETULOA

 

 

Takaisin ylös