Esiopetus

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Mäntsälässä se kuuluu perusturva- ja sivistyslautakunnan vastuualueille ja Pornaisissa sivistyslautakunnan vastuualueelle.

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa 2016 noudatetaan Mäntsälän kaikissa esiopetusyksiköissä, sekä kouluissa että päiväkodeissa.

Lain mukaisesti tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arvioijina toimivat lapset, huoltajat ja esiopetushenkilöstö.

Esiopetukseen osallistuminen

1.1.2015 voimaan tulleen Perusopetuslain (§ 26 a) mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen esiopetus on maksutonta.

Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Esiopetuksen toteuttaminen

Mäntsälässä esiopetusta annetaan alla luetelluissa kouluissa ja  päiväkodeissa. Pornaisissa esiopetusta annetaan ainoastaan kouluissa, ks. Pornaisten koulut.

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia. Esiopetusta annetaan Mäntsälässä 20 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu arkisin pääsääntöisesti aamupäivisin. Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.

Koulun ja varhaiskasvatuksen esiopetukseen Ilmoittaudutaan tammi-helmikuun vaihteessa kotiin saapuvassa kirjeessä olevalla henkilökohtaisella Wilma-tunnuksella. Myöhemmin koulun esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhempien tulee ottaa yhteyttä koulutoimistoon p. 040 314 5284 ja varhaiskasvatuksen esiopetukseen ilmoittautuvien päivähoitotoimistoon p. 040 314 5981. Ilmoittautua voi myös paperilomakkeella, jonka voi tulostaa Lomakkeet-sivulta Sivistys-osiosta ja lähettää sen osoitteella Mäntsälän kunta, Esiopetus, Sivistyspalvelut tai Varhaiskasvatus, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Mäntsälän kunnassa esiopetuspaikka osoitetaan koulusta, mikäli lapsi ei tarvitse varhaiskasvatusta. Paikka varhaiskasvatukseen myönnetään pääsääntöisesti samasta paikasta kuin esiopetuspaikka.

Peruskoulujen esiopetus Mäntsälässä 16.8.2016 alkaen

Peruskoulujen esiopetusta suunnitellaan annettavaksi seuraavissa kouluissa:

Hepolan koulu
Sälinkääntie 78, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5360

Hirvihaaran koulu
Kuntomajantie 30, 04680 HIRVIHAARA,
p. 040 314 5323

Hyökännummen koulu
(samassa rakennuksessa toimii myös päiväkoti, esiopetusta annetaan sekä koulussa että päiväkodissa)

Nummelantie 9, 04500 KELLOKOSKI
p. 040 314 5348

Nummisten koulu
(samassa rakennuksessa toimii myös päiväkoti, esiopetusta annetaan vain koulussa)

Ojankulmantie 24, 04660 NUMMINEN
p. 040 314 5356

Saaren koulu
(samassa rakennuksessa toimii myös päiväkoti, esiopetusta annetaan vain koulussa)

Vanha maantie 2, 04920 SAARENTAUS
p. 040 314 5328

Sälinkään koulu
(koululla järjestetään varhaiskasvatusta iltapäiväryhmässä esiopetusikäisille esiopetustuntien jälkeen ja Mäntsälän kunnan vapaa-aikapalvelujen koordinoimaa iltapäivätoimintaa perusopetuksessa oleville 1- ja 2 -luokkalaisille koulutuntien jälkeen)

Kaanaantie 51, 04740 SÄLINKÄÄ
p. 040 314 5344

Sääksjärven koulu
Sääksjärventie 526, 04630 SÄÄKSKYLÄ,
p. 040 314 5295

Esiopetusoppilaille järjestetään kuljetus samoin perustein kuin perusopetuksen oppilaille.

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitseville ei järjestetä kuljetusta.

Koulujen esiopetuksen työajat lukuvuonna 2016-2017

syyslukukausi

16.8. - 22.12.2016
syysloma 17.10. - 23.10.2016
joululoma 23.12.2016 - 2.1.2017

kevätlukukausi

3.1. - 3.6.2017
talviloma 20.2. - 26.2.2017

Varhaiskasvatuksen esiopetus Mäntsälässä 16.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatuksessa suunnitellaan annettavaksi esiopetusta seuraavissa päiväkodeissa:

Kunnalliset päiväkodit

Amanda
Luontoesiopetus
Haapajunttilantie 13, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5768

Anderstorp
Liedontie 16, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5748

Anttila
Mikkolantie 5, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5954

Hyökännummi
Nummelantie 9, 04500 KELLOKOSKI
p. 040 314  5148

Kaunismäki
Menninkäinen 2, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5676

Myllytonttu
Lukkarinpolku 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5614

Onnilanrinne
Keskuskatu 21, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5748

Pikku-Pappila
Urheilutie 2, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5768

Taikametsä
Luontoesiopetus
Mäntymäentie 9, 04600 MÄNTSÄLÄ
P. 040 314 5732

Yksityiset päiväkodit

Kunta ostaa esiopetuspalveluja yksityisistä päiväkodeista. Kunnan maksuosuus esiopetuksesta on perusturvalautakunnan päättämien perusteiden mukaan enintään 400 € / lapsi/ kk.
Yksityistä esiopetuspaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä päiväkodeista. Kun paikka on myönnetty, ilmoittaa yksityinen päiväkoti kuntaan lapsen osallistumisesta esiopetukseen siellä.

Mäntsälän englanninkielinen Montessorileikkikoulu
Lukkarinpolku 2 A, 04600 Mäntsälä
p. (019) 6881 350

Päiväkoti Omenapuu
Mäntymäentie 9, 04600 Mäntsälä
p. 0400 977 506

Päiväkoti Satuleijona
Osuustie 1, 04600 Mäntsälä
p. 040 719 5573, 0400 764 055

Liikuntapäiväkoti Voltti
Liedontie 16, 04600 Mäntsälä
p. 050 365 6531

Varhaiskasvatuksen esiopetuksen työajat lukuvuonna 2016 - 2017 Mäntsälässä

syyslukukausi

16.8. - 22.12.2016
syysloma 17.10. - 23.10.2016
joululoma 23.12.2016 - 2.1.2017

kevätlukukausi

3.1. - 3.1.5..2017
talviloma 20.2. - 26.2.2017

Maksuton esiopetus ja varhaiskasvatus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee vanhempien täyttää sähköinen hakemus  kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatukseen lomakkeet-sivulla Varhaiskasvatus-osiossa.

Hakemus varhaiskasvatukseen tulee toimittaa viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista tai mikäli on kyseessä vanhemman äkillinen työllistyminen tai opiskelu, viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Varhaiskasvatusosuus on maksullista. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja perhekoon mukainen kuukausimaksu, joka muodostuu prosentuaalisesti kalenterikuukauden yhteenlasketuista perheen varaamista keskimääräisistä viikkotunneista. Mikäli esiopetuksen alkamista edeltävän elokuun alussa sekä esiopetuksen päättymisen jälkeen kesäaikana lapsi tarvitsee kokoaikaista hoitoa, määritellään kuukausimaksu perheen etukäteen varaamien viikkotuntien mukaan.

Takaisin ylös