Mäntsälänjoen kunnostaminen

Kuva Mäntsälänjoesta.

Mäntsälänjoen kunnostaminen kunnan keskustan alueella on suunnitteluvaiheessa. Samassa yhteydessä on laadittu maisemasuunnitelma joen ranta-alueille. Tavoitteena on virkistyskäytön edistäminen, tulvien pienentäminen ja toteutettavien rakenteiden helppohoitoisuus. Suunnitelmien laatimista ohjaavat kunnan teknisten ja maankäyttöpalveluiden yksiköt ja pääsuunnittelijana toimii Vahanen Environment Oy.

Maisemasuunnittelu on toteutettu tavoitetasolla, jolla jokiuoma on arvotettu erityyppisiksi puistoiksi. Joen varteen on esitetty toiminnallisia rakenteita, kuten leikki- ja levähdyspaikkoja sekä rantarakenteita. Näkymiä joelle avataan rantakasvillisuutta harventamalla ja rantatöyräitä madaltamalla. Kirkonmäen alueen arvokkaat ominaispiirteet säilytetään. Suunnitelmista vastaa Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki.

Uomaa on suunniteltu kunnostettavaksi paikallisin perkauksin ja Myllylammen vesialuetta laajennettavaksi ruoppaamalla. Seurojentalon ja urheilukentän väliin suunniteltu luonnonmukaiseksi toteutettava tekokoski tuo esille veden virtauksen. Keskusta-alueelle kohdistuvaa kuormitusta pienennetään suunnittelualueen pohjoisosan laskeutusaltaan avulla ja tulvien huippua on tarkoitus laskea useilla tulvatasanteilla, jotka myös mahdollistavat pääsyn veden ääreen. Kunnostussuunnittelusta vastaa Insinööritoimisto Jami Aho.

Suunnitelmat:
Jokikohteet yleiskartta (.pdf)    
Ideasuunnitelma luonnos (.pdf)
Teemakartta (.pdf)
Mäntsälänjoki yleisötilaisuus 160331 (pdf)
 

Takaisin ylös