Rakennusvalvonta

Mäntsälän kunta on ottanut käyttöön sähköisen asiointipalvelun 1.3.2016 alkaen. Lupapisteen sivuille pääset tästä linkistä Lupapiste.fi

RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta rakentamisessa.

RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos on luvanvaraista. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen.

Rakennuksen korjaus -ja muutostyölle on haettava rakennuslupa, jos muutoksella on vaikutusta terveellisyyteen tai turvallisuuteen tai tilojen käyttötarkoitus muuttuu. Tällaisia muutoksia ovat mm. WC:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen.

Sauna ja muu tulisijallinen talousrakennus sekä autotalli ovat aina luvanvaraisia rakennushankkeita.
Talousrakennus vaatii rakennusluvan.

Tuotantorakennus vaatii aina rakennusluvan.

Hormin rakentaminen olemassa olevaan rakennukseen vaatii rakennusluvan.

Toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään tarkemmin Mäntsälän kunnan rakennusjärjestyksessä.

RAKENNUSTARKASTAJIEN VASTUUALUEET

Mäntsälä on jaettu rakennustarkastajien kesken kolmeen vastuualueeseen. Kartan löydät tästä.

Alue 1: Janne Piironen
Karkea määritelmä: Kehä V yläpuoli ja vt 4 länsipuoli (Ei Kapuli)

Alue 2: Joni Skog
Karkea määritelmä: Kehä V yläpuoli ja vt 4 itäpuoli

Alue 3: Jouni Rissanen
Karkea määritelmä: Kehä V eteläpuoli (sis. Kapuli) 

Rakennustarkastajat ja yhteystiedot

Takaisin ylös