Hyväksytyt ja voimaan tulleet kaavat

Hyväksytty Viertolankulman asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 7.12.2016/ § 288 hyväksynyt Viertolankulman asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 

19.12.2016
Mäntsälän kunta

 

Voimaan tullut päiväkoti Amandan asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 10.10.2016/ § 213 hyväksynyt päiväkoti Amandan asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

21.11.2016
Mäntsälän kunta

 

Hyväksytty päiväkoti Amandan asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 10.10.2016/ § 213 hyväksynyt päiväkoti Amandan asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 

20.10.2016
Mäntsälän kunta

 

Voimaan tullut Kapuli IId-vaiheen asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 12.9.2016/ § 198 hyväksynyt Kapuli IId-vaiheen asemakaavan muutoksen koskien korttelia 2315.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

17.10.2016
Mäntsälän kunta

 

Hyväksytty Kapuli IId -vaiheen asemakaavan muutos

Kunnanhallitus on päätöksellään 12.9.2016/ § 198 hyväksynyt Kapuli IId-vaiheen asemakaavan muutoksen koskien korttelia 2315.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 

16.9.2016
Mäntsälän kunta

 

Hyväksytyt asemakaavat

KESKUSKATU 17 – 19 ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 27.6.2016/ § 167 hyväksynyt Keskuskatu 17 – 19 alueen asemakaavan muutoksen.

LUKIONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 130, 132 OSA JA 134 OSA

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 27.6.2016/ § 165 hyväksynyt Lukiontien asemakaavan muutoksen koskien kortteleita 130, 132 osa ja 134 osa.

MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 27.6.2016/ § 164 hyväksynyt Männikkö III asemakaavan.

Päätöksistä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 

30.6.2016
Mäntsälän kunta

 

Hyväksytty Sälinkään ja Soukkion osayleiskaava

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 23.5.2016/53§ hyväksynyt Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavan.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville.  

27.5.2016
Mäntsälän kunta

 

Hyväksytty Hyökännummen asemakaava korttelien 801 ja 806 osalta

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 30.5.2016/ § 133 hyväksynyt Hyökännummen asemakaavan muutoksen korttelien 801 ja 806 osalta.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 

6.6.2016
Mäntsälän kunta

 

Voimaan tullut Lempelän asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 11.4.2016/ § 88 hyväksynyt Lempelän asemakaavan muutoksen korttelin 155 osalta.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

16.5.2016
Mäntsälän kunta

 

Voimaan tullut Kivapihan asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 11.4.2016/ § 89 hyväksynyt Kivapihan asemakaavan muutoksen korttelin 467 osalta.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

16.5.2016
Mäntsälän kunta

 

Hyväksytty Kivapihan asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 11.4.2016/ § 89 hyväksynyt Kivapihan asemakaavan muutoksen korttelin 467 osalta.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville.  

14.4.2016
Mäntsälän kunta

 

Hyväksytty Lempelän asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 11.4.2016/ § 88 hyväksynyt Lempelän asemakaavan muutoksen korttelin 155 osalta.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 

14.4.2016
Mäntsälän kunta

 

Voimaan tullut Kapuli IIIB-vaiheen asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 15.2.2016/§ 31 hyväksynyt Kapuli IIIB-vaiheen asemakaavan muutoksen korttelien 2316 ja 2319 osalta.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

30.3.2016
Mäntsälän kunta

 

Voimaan tullut Hyökännummen koulun asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 16.11.2015/§ 117 hyväksynyt Hyökännummen koulun asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

4.1.2016
Mäntsälän kunta

 

Hyväksytty Hyökännummen koulun asemakaavan muutosehdotus

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 16.11.2015/ § 117 hyväksynyt Hyökännummen koulun asemakaavan muutosehdotuksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 

26.11.2015
Mäntsälän kunta

 

Voimaan tullut kaava - Väinöntien asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 7.9.2015/§ 215 hyväksynyt Väinöntien asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Mäntsälän kunnan kirkonkylän korttelin 738 osa.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

Kaava-aineisto:

Asemakaavaehdotus ja -määräykset
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

15.10.2015
Mäntsälän kunta

 

Voimaan tullut kaava - Ollilantien asemakaavan muutos

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 27.10.2014/§ 91 hyväksynyt Ollilantien asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Mäntsälän kunnan kirkonkylän korttelin 112 osa.

Helsingin hallinto-oikeus on 27.8.2015 kumonnut asemakaavaa koskevan valituksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

Kaava-aineisto:

Asemakaavaehdotus ja määräykset
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

2.10.2015
Mäntsälän kunta

 

Hyväksytty Väinöntien asemakaavan muutos

Kunnanhallitus on päätöksellään 7.9.2015/§ 215 hyväksynyt Väinöntien asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 

Kaava-aineisto:

Asemakaavaehdotus ja määräykset
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

15.9.2015
Mäntsälän kunta

 

Voimaan tullut kaava - Taruman asemakaava

Korkein hallinto-oikeus on 15.6.2015 kumonnut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen Taruman asemakaavan kumoamisesta.

Kunnanvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä Taruman asemakaava on lainvoimainen.

Kaava-aineisto:

Asemakaavaehdotus ja määräykset
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

17.7.2015
Mäntsälän kunta

Takaisin ylös