Maankäyttöpalveluiden ajankohtaiset asiat

--> Maankäyttöpalvelujen sivuille

 

Käynnistynyt hanke: RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN

 

2.11.2017

OHKOLAN OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMINEN

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 25.10.2017/ § 61 käynnistänyt Ohkolan osayleiskaavatyön laadinnan. Kaava-alue on koko Ohkolan maarekisterikylä, pois lukien aiemmin kaavoitetut alueet.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 1.11.–11.12.2017 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmaan voi tutustua myös kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi → kaavoja nähtävänä.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 11.12.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Osayleiskaavan yleisötilaisuus pidetään Ohkolan Nuorisoseurantalolla 25.1.2018 klo 18.

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija Mari Niinistö
p. 040 314 5968
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


1.11.2017
Mäntsälän kunta

 

30.10.2017

ASEMAKAAVAEHDOTUKSET NÄHTÄVILLE

MEIJERIN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 25.10.2017/ § 62 päättänyt asettaa Meijerin asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtäville. Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Osuustien kulmauksessa. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa meijerirakennukselle uusi käyttö. Sekä muodostaa alueen uudisrakentamisesta edustava kokonaisuus, joka sopeutuu vanhan meijerirakennuksen pihapiiriin.

VUOTAVANTIEN KORTTELIN 277 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 25.10.2017/ § 63 päättänyt asettaa Vuotavantien asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtäville. Suunnittelualue sijaitsee Mäntsälän ydinkeskustassa Mäntsälänjoen rantapuistoon rajautuen. Alueen koko on n. 0,44 ha.

KAPULI IIe KORTTELIN 2315 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 25.10.2017/ § 64 päättänyt asettaa Kapuli IIe korttelin 2315 osan asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtäville. Kapuli IIe korttelin 2315 osan asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella laajennetaan korttelia pohjoiseen n. 100 metriä.

Asemakaavaehdotukset pidetään nähtävillä 30.10. - 28.11.2017 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs). Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaehdotuksista. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 28.11.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Kaavaehdotuksiin voi tutustua Mäntsälän kirjastossa sekä maankäyttöpalvelujen verkkosivuilla www.mantsala.fi ->kaavoja nähtävänä.

Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh. 040 314 5454 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

30.10.2017
Mäntsälän kunta

 

6.10.2017

RAUHANMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus on päätöksellään 2.10.2017/ § 236 käynnistänyt Rauhanmäen asemakaavamuutoksen laadinnan. Suunnittelualue sijaitsee kirkonkylän pohjoisosassa noin kahden kilometrin etäisyydellä keskustasta. Suunnittelualueen koko on n. 8 ha.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä 6.10.–6.11.2017 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavaluonnokseen voi tutustua myös kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi → kaavoja nähtävänä.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 6.11.2017 klo 14 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh. 040 314 5454 ja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

6.10.2017
Mäntsälän kunta

 

2.8.2017

VOIMAAN TULLUT ISONNIITYNTIE B korttelin 517 ASEMAKAAVA

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 26.6.2017/ § 173 hyväksynyt Isonniityntie B korttelin 517 asemakaavan.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

2.8.2017
Mäntsälän kunta

 

 

 

 

 

 

Takaisin ylös