Menu

Tiedote: Mäntsälänjoen kunnostus-projekti

Mäntsäläjoen kunnostaminen on nyt edennyt suunnitteluvaiheesta toteuttamiseen. Kunnostusalue käsittää Kirkonkylän taajama-alueen alkaen Porvoo – Hankotien eteläpuolella sijaitsevalta Myllypadolta ja päättyen asemakaava-alueen pohjoisrajalle Leppäniemeen. Kunnostusalue on kokonaispituudeltaan 4,7 km. Jokeen tehdään rajatuille alueille toimenpiteitä, jotka tähtäävät joen virkistyskäytön parantamiseen. Korkeatasoisempi rakentaminen keskittyy ydinkeskustan alueelle, kun taas reuna-alueet jäävät luonnonmukaisemmiksi.

Uomaan tehtävät toimenpiteet vaativat aluehallintoviraston myöntämän vesiluvan. Myönteinen päätös Mäntsälänjoen kunnostustoimenpiteille saatiin viimevuoden marraskuussa. Kunnostustoimenpiteitä ovat Myllypadon osittainen purkaminen ja muuttaminen kalankulkukelpoiseksi, Myllylammen ruoppaus, tekokosken rakentaminen urheilupuiston kohdalle ja selkeytysaltaan rakentaminen kunnostusalueen pohjosirajalle Leppäniemeen.
Lisäksi jokea ruopataan kohteista, joissa on runsaasti vesikasvustoa ja joen rantoja loivennetaan rakentamalla tulvatasanteita.

Hanke on tarkoitus toteuttaa uoman osalta kahdessa vaiheessa vuosina 2018 ja 2019. Tänä vuonna uomaa kunnostetaan Leppäniemestä Urheilupuistoon. Rakentaminen käsittää selkeytysaltaan ja tekokosken rakentamisen, ruoppausta sekä rantojen loiventamista. Mäntsälän Kunta on varannut hankkeelle tänä vuonna 300 000 €, lisäksi on haettu Uudenmaan ELY-keskukselta avustusta, joka on max. määrältään 50 % kustannuksista. Avustuksen määrä selviää kevään kuluessa. Ympäristön maisemointi jatkuu uoman kunnostuksen jälkeen.

Alueen raivaustyöt käsittävät puuston ja rantakasvillisuuden harventamista ja on tarkoitus aloittaa jo helmikuun aikana. Työt pyritään tekemään talven aikana roudan parantaessa maan kantavuutta.

Kevään 2018 aikana pidetään yleisötilaisuus kunnostussuunnitelmasta. Suunnitelmaan voi tutustua ositteessa: http://www.mantsala.fi/asukkaille/asuminen-ja-rakentaminen/tekniset-palvelut/ajankohtaista/2737-mamtsalanjoen-kunnostaminen

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös